Φόρμα εγγραφής

(τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά)

Στοιχεία Οργανισμού / Εταιρίας

Διεύθυνση Οργανισμού / Εταιρίας
Οδός και αριθμός
(ελεύθερο κείμενο, ως 250 χαρακτήρες)

Ατομικά Στοιχεία


Συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα, συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία των προαναφερόμενων προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) / Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (ΔΠ) και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για την ανταπόκριση στις ανάγκες διοργάνωσης των δραστηριοτήτων της .Ενημερωτικής Ημερίδας με τίτλο «Ορίζοντας 2020 – Ασφαλείς Κοινωνίες». Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΤΕ/ΔΠ και η ΓΓΕΤ δύνανται να διατηρήσουν τα προαναφερθέντα δεδομένα μόνο για λόγους για τους οποίους συλλέγονται, εκτός εάν απαιτείται ή προβλέπεται από τη νομοθεσία περαιτέρω διατήρηση, συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης και των ελέγχων δαπανών, και για την περίπτωση που η περαιτέρω διατήρηση είναι απαραίτητη για τη άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Το ΙΤΕ/ΔΠ και η ΓΓΕΤ συμμορφώνονται με όλες τις νομικές διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στην ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (EU / 2016/679). Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στο δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, ενημέρωσης, αποκλεισμού ή / και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον προαναφερθέντα κανονισμό της ΕΕ και τις ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική απορρήτου και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας (http://praxinetwork.gr/el/privacy). Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές της διάσκεψης στο (praxi@praxinetwork.gr) ή στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στο dpo@admin.forth.gr.

Αν ΔΕΝ επιθυμείτε το ΙΤΕ/ΔΠ και η ΓΓΕΤ να επικοινωνήσουν μαζί σας για παρόμοιές ημερίδες πληροφόρησης, διαβούλευσης ή άλλες ομοειδείς δραστηριότητες συμβουλευτικής/πληροφόρησης δηλώστε το παρακάτω:

Δεν επιθυμώ να λαμβάνω πληροφορίες