Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Greek start-up offers vertical microalgal harvesting solution, which produces ‘carbon neutral’ high-value bioingredient-based ‘next-gen’ proteins

Κωδικός Πράξη

19-ΜΑΡ -908

Κατηγορία Καταχώρησης

Technology Offer

Μορφή Συνεργάτη

The Greek start-up is interested in a manufacturing, financial or technical cooperation agreement with CO2 emitting companies, or pharmaceutical and cosmetic industries.
The Greek company is also interested in Research cooperation agreement with academic/ research institutions, so as to further explore optimal uses of characterized but yet unexplored algal components and strains.

Προθεσμία

20/03/2021

Μορφή Ενδεχόμενης Συνεργασίας

Δεν καθορίζεται

Μορφή Οργανισμού

Βιομηχανία (Παραγωγή, Μεταποίηση)

Χώρα

Austria

Πλήρες Κείμενο

"Algae are mostly aquatic fast-developing microorganisms, well known for their high photosynthetic capacities. In the past years, the multi-functional beneficial qualities of their various strains and components have attracted researchers and industries’ growing interest. Indicatively, microalgae are used in the livestock and fish food sectors, as human dietary supplements, and in the pharmaceutical and cosmetic industries.

Algae reproduction relies on photosynthesis employing light, water, CO2 as well as nutrients (Nitrogen, Phosphorus, Sulphur). Its reproductive cycle lasts 2 months in total and it enables daily harvesting of small algal biomass volumes, after the first 2 weeks of systematic cultivation. The main reproductive systems employed are the open ponds (e.g. lakes) or the closed systems (photobioreactor – PBR). Open ponds are more cost-effective to deploy and conserve. On top of that, they are open-air and exposed to various contaminating ...

Παρακαλούμε κάντε login για να έχετε πλήρη πρόσβαση στην υπόλοιπη πληροφορία ή/και αν θέλετε να υποβάλετε εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Δεν είστε ακόμη μέλος του PRAXIClub; Εγγραφείτε τώρα!