Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Μη επεμβατική τεχνική ελέγχου ποιότητας μέσω απεικόνισης και αξιολόγησης εσωτερικής δομής υλικών για χρήση στη βιομηχανία.

Τεύχος

04/2014

Περίληψη

Αυστριακή εταιρεία έχει αναπτύξει ένα σύστημα απεικόνισης που βασίζεται στην Τομογραφία Οπτικής Συνοχής (Optical Coherence Tomography) για ποιοτικό έλεγχο εσωτερικών δομών σε κλίμακα μικρόμετρου (μm). Με την τεχνική αυτή μπορεί να γίνει αξιολόγηση υψηλής ανάλυσης (ομοιογένεια, πάχος στρώματος κ.λπ.) μέσω τρισδιάστατής απεικόνισης δεδομένων από το εσωτερικό ενός υλικού αλλά και καταγραφής της επιφάνειας. Το σύστημα είναι προσαρμοσμένο για εφαρμογή σε βιομηχανικό περιβάλλον και δεν κάνει χρήση ακτινοβολίας X, ελαττώνοντας έτσι το κόστος για τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφάλειας. Η αυστριακή εταιρία αναζητά συνεργάτες για εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Περιγραφή

Η Tομογραφία Οπτικής Συνοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση της εσωτερικής δομής σε οποιοδήποτε βάθος ενός υλικού με στόχο, μεταξύ άλλων, τον εντοπισμό διεπαφών ή ελαττωμάτων. Η Τομογραφία Οπτικής Συνοχής δεν είναι παρεμβατική και δεν απαιτεί επαφή μεταξύ των υλικού και του οργάνου. Η αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο κάποιων βασικών ιδιοτήτων ενός υλικού, όπως η ομοιογένεια και η ομοιομορφία, είναι απαραίτητη για τον in-line ποιοτικό ελέγχο ποιότητας. Αρκετά γρήγορη ανάκτηση των απαραίτητων πληροφοριών όπως για παράδειγμα πάχος εσωτερικών στρωμάτων, μέγεθος αντικειμένου, επικλινείς επιφάνειες και άλλα απαιτείται στην περίπτωση αντικειμένων ποικίλων γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Αυτές οι απαιτήσεις πληρούνται πλήρως με το νέο σύστημα του OCT που παρέχει τη δυνατότητα υψηλού ρυθμού απεικόνισης.

Οι ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες, ακτινογραφία και αξονική τομογραφία (CT), κάνουν και οι δύο χρήση επιβλαβούς ακτινοβολίας. Αυτές οι τεχνολογίες είναι δύσκολα εφαρμόσιμες στην περίπτωση in-line ελέγχου προϊόντων. Η αυστριακή εταιρία προσάρμοσε την τεχνολογία OCT για χρήση σε υλικά όπως πλαστικά και σύνθετα υλικά με χαρακτηριστικά μεγέθη όπως η διάμετρος, το πάχος στρωμάτων, το μέγεθος εγκλεισμάτων και άλλα, μέχρι την περιοχή μερικών μικρόμετρων (μm). 
Με τη χρήση ειδικής  πηγής φωτός (NIR) το βάθος διείσδυσης μπορεί να φτάσει έως και μερικά χιλιοστά για ημιδιαφανή και θολά υλικά (όπως πολυμερή υλικά). Η διακριτική ικανότητα εξαρτάται από το σύστημα και κυμαίνεται από 6 έως 1 μικρά (μm). Το σύστημα OCT έχει μετρητική ικανότητα υψηλής ανάλυσης σε δείγματα μεγάλης κλίμακας. Επιτυχείς μετρήσεις έχουν γίνει σε πλαστικά, σύνθετα υλικά, βιοϋλικά, επιχρίσματα δισκίων φαρμάκου, τρόφιμα, γυαλί, κεραμικά, ημιαγωγούς και μέταλλα.

Η τεχνική αυτή έχει αναπτυχθεί και βελτιστοποιηθεί προκειμένου να μεταφερθεί από την εφαρμογή στον τομέα της διαγνωστικής ιατρικής σε μη επεμβατικές και ανέπαφες δοκιμές για βιομηχανικό ποιοτικό έλεγχο σε πραγματικό χρόνο. Ενδεικτικά, μερικά από τα πλεονεκτήματα της τεχνικής είναι τα ακόλουθα: χαμηλό κόστος, μικρός χρόνος ανάκτησης δεδομένων, δισδιάστατη και τρισδιάστατη απεικόνιση δομών στο εσωτερικό ποικίλων υλικών, δεν απαιτεί προεργασία των δειγμάτων, μέτρηση δειγμάτων όλων των μεγεθών λόγω εύκαμπτης κεφαλής του αισθητήρα, φορητό και εύκολο στη λειτουργία σύστημα. Η αυστριακή εταιρία διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, σχεδιάζει και προσαρμόζει το σύστημα στις ειδικές ανάγκες των διαφόρων εφαρμογών.

Η αυστριακή εταιρεία αναζητά συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη ή κατασκευή  οργάνων μέτρησης, ειδικών μη παρεμβατικών συστημάτων ελέγχου ποιότητας, καινοτόμων συστημάτων παραγωγής, υλικών και εξαρτημάτων κατάλληλα για έλεγχο από OCT όπως πλαστικά, υλικά συσκευασίας, τρόφιμα και άλλα. Ενδεικτικά, τέτοιοι συνεργάτες θα μπορούσαν να προέρχονται από τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς. Η αυστριακή εταιρία αναζητά συνεργάτες για περαιτέρω ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας.  

Η αυστριακή επιχείρηση θα παράσχει την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση στους συνεργάτες. Όλες οι πληροφορίες μας παραχωρήθηκαν από τον ισπανικό οργανισμό Catt Innovation Management Gmbh, ένα μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς τεχνολογίας Enterprise Europe Network. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλος του Enterprise Europe Network Hellas, τηλ. 210-3607690, e-mail: praxi@help-forward.gr, web: help-forward.gr.