Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Νέο υλικό συγκόλλησης για εφαρμογές μικροηλεκτρονικής

Τεύχος

12/2015

Περίληψη

Ολλανδική μεταλλουργική εταιρεία που εξειδικεύεται στις δοκιμές και την παραγωγή τεχνολογιών συγκόλλησης έχει αναπτύξει νέο υλικό για τη συγκόλληση σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας. Το νέο υλικό επιτυγχάνει ισχυρές συνδέσεις ανάμεσα σε μεγάλο εύρος όμοιων αλλά και διαφορετικών υλικών σε ακόμη χαμηλότερη θερμοκρασία από τις συμβατικές λύσεις, ενώ χαρακτηριστικά του όπως η θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα και η δυνατότητα χρησιμοποίησής του σε περιβάλλον μαζικής παραγωγής, το καθιστούν μια αξιόπιστη λύση για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων στη βιομηχανία της μικροηλεκτρονικής.

Περιγραφή

Η συγκόλληση χαμηλής θερμοκρασίας ή μαλακή συγκόλληση είναι μια τεχνική κατά την οποία η σύνδεση δυο υλικών επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση ενός πρόσθετου υλικού. Το υλικό αυτό είναι διαφορετικής χημικής σύνθεσης από το υλικό των επιμέρους μεταλλικών κομματιών και έχει αρκετά χαμηλότερο σημείο τήξης από αυτά. Έτσι, κατά τη διεργασία της συγκόλλησης, τα μεταλλικά κομμάτια θερμαίνονται αλλά δεν τήκονται και τήκεται μόνο το πρόσθετο υλικό, το οποίο απλώνεται στις επιφάνειες που θα συγκολληθούν. 
Η συγκεκριμένη τεχνική προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως η ελευθερία σχεδιασμού, ευκολία στη συναρμολόγηση (επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση και επανατοποθέτηση), δυνατότητα συγκόλλησης ανομοιογενών μετάλλων με διαφορετικό ή μικρό πάχος, καλή στεγανότητα έναντι ατμών και υγρών (π.χ. δοχεία, εγκαταστάσεις σωληνώσεων, ψυγεία αυτοκινήτων, υδρορροές, κτλ.), και καλή ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα που επιτρέπει τη χρησιμοποίηση σε κατασκευές ηλεκτροκινητήρων, συγκολλήσεις άκρων καλωδίων και τυπωμένων κυκλωμάτων. 
Το νέο υλικό που προσφέρει η ολλανδική εταιρία, επιτυγχάνει ακόμη χαμηλότερη θερμοκρασία τήξης σε σύγκριση με τις συμβατικές λύσεις της αγοράς χωρίς να είναι απαραίτητη η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες και θερμικές τάσεις με κίνδυνο θραύσης ή παραμόρφωσης. Ακόμη, επιτρέπει τη συγκόλληση μετάλλων και κεραμικών, αλλά ταυτόχρονα και μεταξύ διαφορετικών υλικών, προσφέροντας εξαιρετική θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα. Οι συνδέσεις που προκύπτουν είναι ισχυρές και έχουν μεγάλη αντοχή η οποία αυξάνεται όσο η επιφάνεια συγκόλλησης εκτείνεται, ενώ είναι κατάλληλο για διάφορα μεγέθη συνδέσεων π.χ. παχιές και λεπτές συνδέσεις. Το συγκεκριμένο υλικό ενδείκνυται για χρήση στη μικροηλεκτρονική καθώς μπορεί να ακολουθήσει με επιτυχία τις διεθνείς τάσεις του κλάδου που απαιτούν όλο και μεγαλύτερη σμίκρυνση των κυκλωμάτων, μείωση του βάρους, μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ παράλληλα μπορεί να ενταχθεί με επιτυχία σε περιβάλλον μαζικής παραγωγής.

Η ολλανδική εταιρία αναζητά βιομηχανικούς εταίρους που να δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της βιομηχανίας, όπως η κατασκευή εξοπλισμού για ερευνητικά εργαστήρια, η βιομηχανία της μικροηλεκτρονικής ή/και ημιαγωγών, η αυτοκινητοβιομηχανία, η ευρύτερη μεταποιητική βιομηχανία, ο φωτισμός και τα θερμο-ηλιακά συστήματα, η αεροδιαστημική, κτλ. με σκοπό την εμπορική συμφωνία με τεχνική βοήθεια.