Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Προκατασκευασμένα κτίρια από σκυρόδεμα υψηλών προδιαγραφών

Τεύχος

01/2016

Περίληψη

Η προκατασκευή κτιρίων βρίσκεται σταθερά σε ανοδική πορεία. Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου δόμησης σε σχέση με τη συμβατική, όπως είναι το μικρότερο κόστος, η μεγαλύτερη ταχύτητα ανέγερσης και ο περιορισμός των αποβλήτων φαίνεται πως γίνονται όλο και πιο σημαντικά. Γαλλική εταιρία έχει αναπτύξει έναν νέο τρόπο δόμησης με την οποία προκύπτουν τρισδιάστατες δομικές μονάδες (κυψέλες) με αναβαθμισμένες ιδιότητες οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν σε συνδυασμό προσφέροντας πολλαπλές αρχιτεκτονικές λύσεις Η προτεινόμενη μέθοδος μειώνει κατά πολύ τον χρόνο εργασιών και το κόστος της κατασκευής, καθώς επίσης και τα απόβλητα, ενώ βελτιώνει συνολικά τον κύκλο ζωής του κτιρίου (δόμηση και αποδόμηση).

Περιγραφή

Η στέγαση και ειδικά η κατασκευή κατοικίας απαιτεί συνεχώς αυξανόμενο προϋπολογισμό. Το κόστος και η αξία της γης αυξάνονται,  ενώ οι νέοι κανονισμοί για την ενεργειακή απόδοση και την ασφάλεια απαιτούν νέα υλικά και τεχνολογίες κάνοντας τη διαδικασία κατασκευής πιο δαπανηρή και χρονοβόρα. Επιπλέον, η οικονομική κρίση έχει μεγάλο αντίκτυπο στον κατασκευαστικό τομέα. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο εξαιτίας της μειωμένης ανάγκης για νέα κτίρια, αλλά και εξαιτίας της περιορισμένης εκβιομηχάνισης της διαδικασίας δόμησης. Τέλος, η απαίτηση για ιδιωτική στέγαση σε προσιτό κόστος είναι διαρκής. Η προτεινόμενη τεχνολογία στοχεύει ακριβώς στην ικανοποίηση αυτού του ζητούμενου. 

Η βασική ιδέα είναι να παρέχονται προκατασκευασμένες κυψέλες κατασκευασμένες  κατά το μεγαλύτερο μέρος στο εργοστάσιο, οι οποίες ωστόσο διαθέτουν αρκετή ευελιξία στις δυνατότητες συναρμολόγησης,σύνθεσης και αισθητικής διαμόρφωσης. Έτσι προσαρμόζονται σε διάφορες ανάγκες και απαιτήσεις αποτελώντας μία ελκυστική και προσιτή επιλογή. Το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού μπορεί να τοποθετηθεί στο εργοστάσιο. Έπειτα, η προκατασκευασμένη κυψέλη μεταφέρεται με όχημα στο εργοτάξιο όπου γίνεται η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση του τελικού κτιρίου με μία, δύο ή περισσότερες κυψέλες. Φυσικά ο χρόνος τοποθέτησης και συναρμολόγησης είναι πολύ μικρότερος συγκρινόμενος με τον χρόνο ανέγερσης αντίστοιχου κτιρίου επί τόπου.
Η εταιρία αναπτύσσει ένα σχέδιο προκατασκευασμένης μονάδας με μέγιστο εμβαδό 40 m2 (έως 10 m μήκος, 3-4 m πλάτος, 3 m ύψος). Κάθε μονάδα αποτελείται από τις πλάκες δαπέδου και οροφής και από την περιμετρική τοιχοποιία. Έως και 50% της συνολικής επιφάνειας μπορεί να είναι ανοιχτή. Αυτό επιτρέπει πολλαπλούς τρόπους διαρρύθμισης, τόσο στην οριζόντια διάταξη, όσο και την κατακόρυφη. Οι κυψέλες μπορούν να τοποθετούνται σε σειρά ή η μία πάνω στην άλλη σχηματίζοντας κτίσμα δύο επιπέδων. 
Ο εξελιγμένος τύπος σκυροδέματος, γνωστός ως ινοπλισμένο σκυρόδεμα υπερ-υψηλών προδιαγραφών/ επιτελεστικότητας (ultra-high performance fiber concrete) χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στις βαριές κατασκευές λόγω της μεγάλης ανθεκτικότητάς του, ενώ γίνεται όλο και πιο ελαφρύ σε σχέση με τύπους παλαιότερης γενιάς. Η γαλλική εταιρία βελτίωσε την ιδέα αναπτύσσοντας έναν νέο τύπο σκυροδέματος με την προσθήκη μίας προανάμιξης η οποία δίνει στο τελικό υλικό πολύ καλές ιδιότητες και επιδόσεις ικανοποιώντας υψηλές απαιτήσεις. Το τελικό κτίριο διαθέτει πολύ καλής ποιότητας μόνωση, υδατοστεγανότητα, ηχομόνωση, αντιπυρική προστασία, καλή σεισμική συμπεριφορά, αντίσταση στον άνεμο κ.ά. 

Οι δεδομένες ιδιότητες έχουν επιτευχθεί με την εισαγωγή στην διαδικασία των εξής καινοτόμων στοιχείων:
1. Τα υλικά μόνωσης έχουν ενσωματωθεί στο σκυρόδεμα γεγονός που επιτρέπει την μείωση του όγκου και του βάρους έως και 50% σε σύγκριση με τις συμβατικές τοιχοποιίες.
2. Προκύπτει ενιαία κυψέλη με έξι έδρες συναρμολογημένες, σε αντίθεση με  τρέχουσες μεθόδους με τις οποίες προκύπτουν συνήθως κυψέλες που φέρουν  τέσσερις περιμετρικούς τοίχους και σε ορισμένες περιπτώσεις πλάκα οροφής. 
3. Οι επιδόσεις του νέου τύπου σκυροδέματος επιτρέπουν την ύπαρξη ανοιγμάτων σε τοίχους, δάπεδο και οροφή έως και σε ποσοστό 50% της συνολικής επιφάνειας. Έτσι δίνεται μεγάλη ευελιξία στις δυνατότητες διαρρύθμισης και γενικά στην αρχιτεκτονική σχεδίαση, αφού μπορούν να γίνουν μεγάλα ανοίγματα (εσωτερικά και εξωτερικά), σκάλες, έκκεντρη διάταξη κ.ά. Κάθε προκατασκευασμένη μονάδα έχει εμβαδό 40 m2, αλλά με πολλαπλή συναρμολόγηση μπορεί τυπικά να προκύψει κτίσμα συνολικού εμβαδού από 60 έως 130 m2 ή και μεγαλύτερο.

4. Η βιομηχανοποίηση της διαδικασίας είναι μεγαλύτερου βαθμού από ό,τι στις υπόλοιπες μεθόδους καθώς το μεγαλύτερο μέρος της υδραυλικής και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τοποθετείται στο εργοστάσιο. 
Η γαλλική εταιρία είναι μία νεοφυής τεχνική εταιρία  η οποία δεν διαθέτει δυνατότητα παραγωγής. Παρέχει σχεδιασμό, ποιοτικούς ελέγχους, επίβλεψη εγκατάστασης, υπηρεσίες μάρκετινγκ και επικοινωνίας. Σχετικά με την συγκεκριμένη τεχνολογία η οποία διαθέτει πατέντα, έχει κατασκευασθεί μεγάλος αριθμός πρωτοτύπων τα οποία έχουν ελεγχθεί για τις επιδόσεις τους, ενώ συμφωνίες για κατασκευή εξοχικών κατοικιών και κτιρίων γραφείων έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται σε χώρες της Ε.Ε.. Η γαλλική εταιρία αναζητά βιομηχανικούς και επιχειρηματικούς/εμπορικούς εταίρους ως ακολούθως:

1. Βιομηχανικοί εταίροι για συμφωνία κατασκευής (manufacturing agreement). Η εταιρία θα παράσχει την τεχνογνωσία με όρους άδειας χρήσης (licence) και θα διασφαλίσει την ποιότητα του υλικού προανάμιξης. Ο βιομηχανικός εταίρος θα αναλάβει την παραγωγή των προκατασκευασμένων κυψέλων.
2. Επιχειρηματικοί εταίροι για εμπορική συμφωνία (commercial agreement). Η εταιρία θα παράσχει εκπαίδευση ως προς την τεχνογνωσία, τεχνική υποστήριξη και εργαλεία προώθησης. Ο εταίρος (εργολάβος συγκροτημάτων κατοικιών και γραφείων)  θα αναλάβει την εμπορική αξιοποίηση της ιδέας 
Ιδανικά, η γαλλική εταιρία ενδιαφέρεται για κοινή επιχείρηση (joint venture) με ομάδα εταίρων που θα περιλαμβάνει και τους δύο τύπους συνεργατών 
Όλες οι πληροφορίες μας παραχωρήθηκαν από το Chambre de Commerce et d’ Industrie  Bourgogne, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς τεχνολογίας Enterprise Europe Network στη Γαλλία. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλος του Enterprise Europe Network Hellas, τηλ. 210-3607690, e-mail: praxi@help-forward.gr, web: http://www.help-forward.gr.