Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Συνεργασίες

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ως μέλος του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού δικτύου ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης, παρέχει πρόσβαση σε μία μεγάλη "δεξαμενή" πληροφόρησης και πιθανών συνεργατών. Αξιοποιώντας παράλληλα την μακρόχρονη εμπειρία του καθώς και άλλα δίκτυα επαφών εντός και εκτός Ευρώπης, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ βοηθάει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς να εντοπίσουν τους κατάλληλους συνεργάτες στο εξωτερικό, είτε πρόκειται για επιχειρηματική / τεχνολογική συνεργασία, είτε πρόκειται για ερευνητική συνεργασία (βάσει της τρέχουσας προσφοράς και ζήτησης).