Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Micronora 2002

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 4/10/2002

Η εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας διοργανώνεται στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης μικροηλεκτρονικής MICRONORA, η οποία πραγματοποιείται με επιτυχία κάθε διετία στη Besancon από το 1976. Το ενδιαφέρον της ημερίδας μεταφοράς τεχνολογίας επικεντρώνεται σε προϊόντα, τεχνολογίες και ερευνητική δραστηριότητα στους παρακάτω τομείς: - μικρο- και νανο- ηλεκτρονική - μικροκατεργασίες - μικροαισθητήρες και μικροενεργοποιητές - αυτοματισμοί και μικροσυστήματα - όργανα και συστήματα μετρήσεων καθώς και τις εφαρμογές αυτών των τεχνολογιών στον τομέα της βιοϊατρικής. Η ημερίδα παρέχει σε μΜΕ και ερευνητικούς οργανισμούς την ευκαιρία για προκαθορισμένες συναντήσεις με πιθανούς επιχειρηματικούς εταίρους με σκοπό την τεχνολογική συνεργασία και την πληροφόρηση πάνω στις τελευταίες εξελίξεις του τομέα. Εκτός από τις συναντήσεις, η εκδήλωση περιλαμβάνει συνέδριο κατά τη διάρκεια του οποίου θα παρουσιαστούν καινοτομικές τεχνολογίες για βιομηχανική και εμπορική αξιοποίηση.

 

Πόρισμα

Στην Έκθεση συμμετείχαν 895 εκθέτες (223 διεθνείς) ενώ προσήλκυσε περισσότερους από 14.000 επισκέπτες. Στην εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας συμμετείχαν 80 επιχειρήσεις και οργανισμοί (42 από τη Γαλλία και 38 διεθνείς) ενώ στον κατάλογο υποβλήθηκαν 78 τεχνολογικά προφίλ. Το ΠΡΑΞΗ εκπροσώπησε 2 εργαστήρια ελληνικών ερευνητικών κέντρων για λογαριασμό των οποίων πραγματοποίησε 12 προεπιλεγμένες συναντήσεις με τους υπεύθυνους εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογικό πεδίο αντίστοιχου ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα, εκπρόσωπος τρίτου εργαστηρίου που συμμετείχε στην εκδήλωση είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει 16 συναντήσεις με εταιρείες διερευνώντας τα περιθώρια και τις προοπτικές συνεργασίας. Στο συνέδριο που πλαισίωνε την εκδήλωση 11 ευρωπαϊκές εταιρείες και οργανισμοί (ανάμεσά τους και εκπρόσωπος ελληνικού ερευνητικού κέντρου)είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν καινοτομικές Μικρο- και Νανο- τεχνολογίες εφαρμοσμένες στη βιομηχανία. Συμπληρωματικά, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες επισκέψεις σε περίπτερα βιομηχανικών εκθετών στο χώρο της MICRONORA και εκτός προγράμματος συναντήσεις με εταιρείες της επιλογής των πελατών του ΠΡΑΞΗ.