Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

IFEST Technology Partnering Meetings 2002

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 25/10/2002

Η διεθνής περιβαλλοντική έκθεση IFEST διοργανώνεται ανά διετία και είναι η μεγαλύτερη του Βελγίου στους τεχνολογικούς τομείς: - Επεξεργασία υδάτων - Επεξεργασία λυμάτων και πρόληψη ρύπανσης - Ανάπτυξη προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον - Περιβαλλοντικές τεχνικές και κατεργασίες Η τελευταία διοργάνωση προσέλκυσε 369 εκθέτες και περισσότερους από 17.000 επισκέπτες επαγγελματίες του κλάδου. Εταιρείες και ερευνητικοί οργανισμοί που κατέχουν ή αναζητούν τεχνολογία και λύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος καλούνται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας που διοργανώνεται παράλληλα με την έκθεση υποβάλλοντας το τεχνολογικό τους προφίλ και πραγματοποιώντας κατ?ιδίαν συναντήσεις με τους εταίρους της επιλογής τους με σκοπό τη σύναψη διασυνοριακών συμφωνιών συνεργασίας.

 

Πόρισμα

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 55 εταιρείες από 8 χώρες (Ελλάδα, Βέλγιο, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Αυστραλία, Ελβετία, Ρουμανία) έχοντας υποβάλλει 45 προφίλ. Το Πράξη αντιπροσώπευσε δύο Ελληνικές εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο των βιομηχανικών αυτοματισμών, επεξεργασίας απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Οι εταιρείες αυτές είναι: η CONTROLA S.A. & η ARVIS S.A.. Εκ μέρους των Ελληνικών εταιριών πραγματοποιήθηκαν συνολικά 14 συναντήσεις για τις οποίες οι Ελληνικές εταιρίες έλαβαν γραπτή αναφορά. Εκτιμάται ότι οι συναντήσεις αυτές θα γίνουν αφορμή για 1-2 συμφωνίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής συνεργασίας.