Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

11o Διεθνές Venture Capital and Private Equity Forum - Επιχειρηματικές συναντήσεις

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 7/4/2011

  • Αν έχετε επιχείρηση και αναζητείτε στρατηγικό επενδυτή
  • Αν θέλετε να αξιοποιήσετε εμπορικά τα ερευνητικά σας αποτελέσματα
  • Αν θέλετε να υλοποιήσετε μια νέα επιχειρηματική ιδέα μπορείτε να υποβάλετε την επενδυτική σας πρόταση στο 11th International Venture Capital & Private Equity Forum. Η επενδυτική πρόταση θα πρέπει να είναι σύντομη, στα αγγλικά ή τα ελληνικά και να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011 μέσω της ιστοσελίδας του Forum www.vcforum.gr Η πρότασή σας θα εξετασθεί με εμπιστευτικότητα από τους επενδυτές που εσείς θα επιλέξετε. Κατά τη διάρκεια του 11th International Venture Capital & Private Equity Forum θα έχετε τη δυνατότητα να συναντηθείτε προσωπικά με τους επενδυτές που επέδειξαν αρχικό ενδιαφέρον στην πρότασή σας και να διερευνήσετε τη δυνατότητα άντλησης ιδιωτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων. Πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση καθώς και υπόδειγμα επενδυτικής πρότασης μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο www.vcforum.gr. Σημαντικές ημερομηνίες
  • 28 Φεβρουαρίου: Προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων
  • 8 Μαρτίου: Προώθηση των επενδυτικών σχεδίων στις εταιρίες VC που θα συμμετάσχουν
  • 25 Μαρτίου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς επενδυτών για επιχειρηματικές συναντήσεις
  • 30 Μαρτίου: Κοινοποίηση του προγράμματος των επιχειρηματικών συναντήσεων σε επενδυτές και επιχειρηματίες
  • 5 & 6 Απριλίου: Η εκδήλωση