Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Genera 2011: Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και το περιβάλλον

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 13/5/2011

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών / τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα της εναλλακτικών μορφών ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Εκδήλωση Τεχνολογικών - Επιχειρηματικών Συναντήσεων, στις 11 και 12 Μαϊου 2011, στη Μαδρίτη της Ισπανίας. Η εκδήλωση διεξάγεται στο πλαίσιο της διεθνούς εκθέσεως GENERA 2011 και διοργανώνεται από τον ισπανικό οργανισμό Fundación madri+d para el conocimiento, υπό την αιγίδα του Enterprise Europe Network, του Δικτύου 2GBM και με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas. Η έκθεση GENERA 2011 είναι μια δυναμική έκθεση στον κλάδο τον ΑΠΕ που διοργανώνεται κάθε χρόνο. Το 2010 συγκέντρωσε 410 εκθέτες - επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ΑΠΕ και πάνω από 20.000 επισκέπτες. Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται η προσέλευση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
 1. Φωτοβολταϊκών
 2. Θερμο-ηλιακών
 3. Βιομάζας
 4. Αιολικής ενέργειας
 5. Υδροηλεκτρικών
 6. Συμπαραγωγής ενέργειας - θερμότητας
 7. Γεωθερμίας
 8. Από στερεά απόβλητα
 9. Υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές / τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Ταυτόχρονα η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Τέλος η εκδήλωση θα αποτελέσει βήμα για την αναζήτηση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Χρονοδιάγραμμα
 • 25 Απριλίου: Προθεσμία εγγραφής
 • 2 Μαϊου: Προθεσμία για προγραμματισμό συναντήσεων
 • 6 Μαϊου: Προθεσμία για επιβεβαίωση συναντήσεων
 • 11-12 Μαϊου: Διεξαγωγή συναντήσεων
Περισσότερες πληροφορίες Βασίλης Σταματόπουλος Τηλ.: 210 360 7690

 

Πόρισμα

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές / τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Η εκδήλωση επίσης αποτέλεσε βήμα για την αναζήτηση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Υπήρξαν 2 Ελληνικές συμμετοχές, και μία εκπροσώπηση.