Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Αναδυόμενες τεχνολογίες μη καταστροφικού ελέγχου

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 31/5/2003

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο για τεχνολογίες Μη-Καταστροφικού Ελέγχου διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη το Μάιο του 2003. Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται Έκθεση και Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνολογίας. Η θεματολογία της εκδήλωσης καλύπτει τις τεχνολογίες Μη-Καταστροφικού Ελέγχου στις εξής κατηγορίες: - Ακουστικές εκπομπές - Ρεύματα Eddy - Υγρά διεισδυτικά - Μαγνητικά σωματίδια - Ραδιογραφία - Υπέρυθρες τεχνικές - Υπέρηχοι - Έλεγχος διαρροών - Έλεγχος με δονήσεις - Οπτικές τεχνικές (laser, ολογραφία, interferometry κλπ) Οι εφαρμογές των τεχνολογιών Μη-Καταστροφικού Ελέγχου ενδιαφέρουν τους βιομηχανικούς τομείς: - Διυλιστήρια - Χημικές βιομηχανίες - Βιομηχανίες τροφίμων - Ναυτική - αεροναυπηγική βιομηχανία - Μεταφορές - Παραγωγή και διανομή ενέργειας - Κατασκευή και εμπορία βιομηχανικού εξοπλισμού, συστημάτων ελέγχου και διακρίβωσης - Συστήματα ελέγχου ποιότητας και αξιοπιστίας. Οι εταιρείες και ερευνητικοί οργανισμοί που προσφέρουν τεχνολογία καλούνται να συμμετάσχουν στην έκθεση με περίπτερο (περιορισμένος αριθμός εκθετών) ή/και να υποβάλλουν το προφίλ της τεχνολογικής προσφοράς τους με σκοπό την εξεύρεση συνεργατών από το διεθνή χώρο. Οι εταιρείες και οργανισμοί που αναζητούν τεχνολογικές λύσεις καλούνται να επισκεφθούν την έκθεση με σκοπό να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο και να υποβάλλουν το προφίλ της αναζήτησής τους για συμμετοχή στις διμερείς τεχνολογικές συναντήσεις συνεργασίας. (Για τη διοργάνωση του 1999 βλέπε NDT 99). Περισσότερες Πληροφορίες (στα αγγλικά).

 

Πόρισμα

Το τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο της διημερίδας περιελάμαβανε 48 προφίλ στην επιστημονική περιοχή του Non Destructive Testing and Inspection, προερχόμενα από 34 οργανισμούς από 7 χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Σλοβενία και Φινλανδία). Από αυτούς 26 ήταν επιχειρήσεις, 4 ήταν πανεπιστήμια, 3 ήταν ερευνητικά ιδρύματα και 1 ήταν εταιρεία τεχνοβλαστός ερευνητικού ιδρύματος. Οι 11 από τους ανωτέρω οργανισμούς συμμετείχαν αυτοπροσώπως, ενώ οι υπόλοιποι συμμετείχαν εκπροσωπούμενοι από τα τοπικά Innovation Relay Centres. Συνολικά καταγράφηκαν 57 διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο έλαβε μέρος και mini έκθεση 5 εταιρειών - χορηγών του καταλόγου με το τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο της εκδήλωσης. Οι εταιρείες αυτές ήταν οι: Envirocoustics AE (GR), Enavsis Ltd (GR), Honlet Optical Systems (DE), Sonaxis SA (FR) και ΚΔΕΠ/ΔΕΗ (GR). Τα περίπτερα των εκθετών επισκέφθηκαν τόσο οι συμμετέχοντες στο παράλληλο συνέδριο, όσο και συμμετέχοντες στη διημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό επισκεπτών και συμμετεχόντων στους 130.