Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Εισερχόμενη επιχειρηματική αποστολή από τη M. Βρετανία στο χώρο της ασφάλειας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 13/4/2011

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, διοργανώνει εισερχόμενη επιχειρηματική αποστολή από τη M. Βρετανία στο χώρο της ασφάλειας με σκοπό τη δικτύωση και την πραγματοποίηση διμερών συναντήσεων μεταξύ Ελληνικών επιχειρήσεων με φορείς του εξωτερικού. Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί στις 13 Απριλίου 2011.

 

Πόρισμα

Εισερχόμενη επιχειρηματική αποστολή από τη Μ. Βρετανία στον τομέα της ασφάλειας έλαβε χώρα στην Αθήνα, στις 13 Απριλίου 2011. Σύμφωνα με το πρόγραμμα συναντήσεων, 8 ελληνικές εταιρίες από το χώρο της ασφάλειας συναντήθηκαν με βρετανική εταιρία με σκοπό τη διεθνή συνεργασία. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ήταν ο κύριος διοργανωτής της εκδήλωσης, ενημερώνοντας και υποστηρίζοντας τις ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν στη διοργάνωση.