Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ιnnovation in biosciences - opportunities, challenges & the future

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 9/5/2011

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Hellenic BioCluster (HBio) και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas για την υποστήριξη της ανάπτυξης του κλάδου της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, διοργανώνεται εκδήλωση με θέμα: Ιnnovation in biosciences - opportunities, challenges & the future. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή γνώσης, νέων ιδεών και βέλτιστων πρακτικών. Ομιλητές από ερευνητικά δραστήριες εταιρείες θα αναπτύξουν την εμπειρία και την προσέγγισή τους σε θέματα όπως: • Αναδυόμενες τεχνολογίες και διεπιστημονικές συνεργασίες • Ευκαιρίες ανάπτυξης νέων προϊόντων μέσα από συνέργειες μεταξύ φαρμακευτικών, ιατρικών συσκευών και διαγνωστικών εφαρμογών • Ιδέες για επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης ελληνικών καινοτομικών τεχνολογιών Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση με εκπροσώπους από τη βιομηχανία, από τον ακαδημαϊκό-ερευνητικό χώρο και από τον επενδυτικό τομέα. Η εκδήλωση αποτελεί επίσης ευκαιρία για διερεύνηση νέων επιχειρηματικών και ερευνητικών συνεργασιών. Διαδικασία και κόστος συμμετοχής Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση δεν υπάρχει κόστος. Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε με τη Δέσποινα Γιαγκοπούλου. Μπορείτε να δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Περισσότερες πληροφορίες - επικοινωνία Δέσποινα Γιαγκοπούλου E-mail:despina@help-forward.gr Τηλ.: 210-3607690