Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Διημερίδα Μεταφοράς Τεχνολογίας στα πλαίσια της Εκθεσης: 58th International Technical Fair in Plovdiv

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 2/10/2002

Στα πλαίσια της 58ης Διεθνούς Τεχνικής Έκθεσης του Plovdiv διοργανώνεται Εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας της Βουλγαρίας με θέμα Βιομηχανικές Διεργασίες και Αυτοματισμοί. Η διοργάνωση της διημερίδας μεταφοράς τεχνολογίας πραγματοποιείται από το IRC Βουλγαρίας σε συνεργασία με το IRC ΠΡΑΞΗ, IRC Lower Saxony/Saxony Anhalt Γερμανίας και το IRC Ρουμανίας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 1. Βιομηχανικός αυτοματισμός και έλεγχος βιομηχανικών διεργασιών 2. Τεχνολογίες βιομηχανικών μετρήσεων 3. Ρομποτική 4. Ηλεκτρικές συσκευές χαμηλής τάσης 5. Αυτοματισμοί Κτιρίων 6. Βιοτεχνολογία 7. Τεχνολογίες Περιβάλλοντος 8. Επεξεργασία και καθαρισμός νερού 9. Επεξεργασία υγρών αποβλήτων 10. Επανακαλλιέργεια εδάφους 11. Εξοπλισμός και μηχανήματα παραγωγής τροφίμων 12. Χημική Μηχανική Οι συμμετέχουσες εταιρείες και οι ερευνητικοί οργανισμοί που προσφέρουν ή αναζητούν τεχνολογία έχουν τη δυνατότητα των κατ' ιδίαν συναντήσεων με τους εταίρους της επιλογής τους για ενδεχόμενη τεχνολογική ή και επιχειρηματική συνεργασία.

 

Πόρισμα

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 26 εταιρείες από 4 χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία και Ελλάδα) έχοντας υποβάλλει 34 προφίλ. Το Πράξη συνόδευσε ομάδα τεσσάρων ελληνικών εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο των βιομηχανικών αυτοματισμών και ρομποτικής και παραβρέθηκαν τόσο στη διημερίδα όσο και στην έκθεση. Οι εταιρείες αυτές είναι: SABO Electric S.A., Leon Engineering S.A., ACMON Systems S.A και ΜΑILLIS FOODS S.A. Οι ελληνικές εταιρείες πραγματοποίησαν συνολικά 16 συναντήσεις: SABO Electric (4), MAILLIS (3), LEON Engineering (2), Acmon Systems (7) και έμειναν ευχαριστημένες από το επίπεδο της διοργάνωσης και από τις εταιρείες που παραβρίσκονταν στις συναντήσεις. Εκτιμάται ότι οι συναντήσεις αυτές θα γίνουν αφορμή για 1-2 συμφωνίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής συνεργασίας.