Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Εισερχόμενη επιχειρηματική αποστολή από το Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα των βιο-επιστημών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 9/5/2011

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network– Hellas, και το Hellenic BioCluster, διοργανώνουν εισρχόμενη επιχειρηματική αποστολή από το Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα των βιο-επιστημών. Σκοπός της επιχειρηματικής αποστολής είναι η δικτύωση και η πραγματοποίηση διμερών συναντήσεων μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και του οργανισμού Health Protection Agency, UK. Ο βρετανικός οργανισμός αναζητά καινοτομικές τεχνολογίες βιο-αισθητήρων για την ανίχνευση μικροοργανισμών και ενδιαφέρεται να συναντήσει ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ανταγωνιστικές τεχνολογίες στον συγκεκριμένο τομέα. Κόστος συμμετοχής Δεν υπάρχει χρέωση για τη συμμετοχή στην επιχειρηματική αποστολή. Διαδικασία συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα τεχνολογικά προφίλ τους ώστε να προγραμματιστούν κατ' ιδίαν συναντήσεις με τον εκπρόσωπο του Health Protection Agency. Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Δέσποινα Γιαγκοπούλου Τηλ.: 210 360-7690.

 

Πόρισμα

Τις βάσεις για δικτύωση και ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με τον οργανισμό Health Protection Agency του Ηνωμενου Βασιλείου, έθεσε η εισερχόμενη αποστολή εκπροσώπου του Health Protection Agency (HPA), που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Innovation in Biosciences , το οποίο διοργανώθηκε από το ΠΡΑΞΗ και το Hellenic BioCluster, στην Αθήνα στις 9 Μαίου 2011. Σε ομιλία του ο Mitch Rogers παρουσίασε τη δραστηριότητα του HPA και τις ανάγκες συνεργατών κυρίως σε τεχνολογίες point-of-care για ανίχνευση παθογόνων οργανισμών. Στη συνέχεια με τον εκπρόσωπο του HPA , Mitch Rogers, συναντήθηκαν οι ελληνικές εταιρείες Micro2Gen και EMBIΟ και ο κ. Πισσαδάκης (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ). Οι έλληνες συμμετέχοντες παρουσίασαν τις ανταγωνιστικές τεχνολογίες τους και διερεύνησαν δυνατότητες τεχνολογικής και ερευνητικής συνεργασίας.