Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

EuroNanoForum 2011: Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών - τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα των νανοεπιστημών και της νανοτεχνολογίας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 1/6/2011

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών / τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα των νανοεπιστημών και της νανοτεχνολογίας θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οργανισμοί και ερευνητικά εργαστήρια που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων, η οποία λαμβάνει χώρα την 1η Ιουνίου 2011 στην Βουδαπέστη (Budapest's Congress and World Trade Center), στο πλαίσιο του EuroNanoForum. EuroNanoForum 2011 Το EuroNanoForum, λαμβάνει χώρα μεταξύ 30 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2011 στη Βουδαπέστη, αποτελεί το μεγαλύτερο συνέδριο στον τομέα των νανοτεχνολογιών, το οποίο συνδιοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από την εκάστοτε χώρα προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το συνέδριο εστιάζει στη χρήση των νανοτεχνολογιών για την βιώσιμη ανάπτυξη και ιδιαίτερα στις εφαρμογές τους στη βιομηχανική παραγωγή, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Εκδήλωση επιχειρηματικών – τεχνολογικών συναντήσεων Η εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων, διοργανώνεται από τους οργανισμούς Spinverse, National Innovation Office of Hungary και Hungarian Investment and Trade Agency σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network και το NMP TeAm, το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για την θεματική προτεραιότητα 4 του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο. Υποστηρίζεται ενεργά από την Ουγγρική Προεδρία και από την Γενική Διεύθυνση G, Industrial Technologies, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, υποστηρίζει ενεργά την εκδήλωση και συντονίζει τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών στην εκδήλωση. Θεματολογία Η εκδήλωση καλύπτει θεματικά τους παρακάτω τομείς:
 • Νανοτεχνολογίες για εφαρμογές στη χημεία
 • Νανοτεχνολογίες για εφαρμογές στην ενέργεια
 • Νανοτεχνολογίες για εφαρμογές στην υγεία
 • Νανοτεχνολογίες για εφαρμογές στο περιβάλλον και στην επεξεργασία υδάτων
 • Νανοτεχνολογίες για εφαρμογές στις τεχνολογίες παραγωγής και κατασκευών Ευκαιρίες Η εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και τα εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα:
  • Να εντοπίσουν νέες τεχνολογίες και προϊόντα
  • Να προωθήσουν τεχνολογίες και τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει και να έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένους εταίρους για τεχνολογικές και επιχειρηματικές συνεργασίες.
  • Δυνατότητα δικτύωσης και να αναζήτησης ερευνητικών συνεργατών για συμμετοχή σε ερευνητικές κοινοπραξίες για το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα NMP, του οποίου η επόμενη προκήρυξη αναμένεται στα τέλη Ιουλίου 2011.
  Διαδικασία συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών – τεχνολογικών συναντήσεων Ενδιαφερόμενοι οργανισμοί, ερευνητές και επιχειρήσεις μπορούν να εγγραφούν απ' ευθείας στην σελίδα της εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων: http://www.euronanoforum2011.eu/matchmaking. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και την οργάνωση της συμμετοχής σας. Ενδεικτικές προθεσμίες 22.05.2011: Προθεσμία υποβολής προφίλ συνεργασίας 22.05.2011: Προθεσμία επιλογής διμερών συναντήσεων 01.06.2011: Έναρξη εκδήλωσης

   

  Πόρισμα

  Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε η ημερίδα επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων στο πλαίσιο του Συνεδρίου EuroNanoForum 2011. Συνολικά 98 οργανισμοί από 31 χώρες κατέθεσαν 120 προτάσεις ερευνητικής και τεχνολογικής συνεργασίας και πραγματοποιήθηκαν 360 διμερείς συναντήσεις. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστήριξε 4 οργανισμούς από την Ελλάδα που κατέθεσαν 5 προτάσεις συνεργασίας και πραγματοποίησαν 24 διμερείς συναντήσεις με ενδιαφερόμενους οργανισμούς.