Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

PPPs στο FP7: Ημερίδα ενημέρωσης και διμερών συναντήσεων για τις Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα στο 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 12/7/2011

Διημερίδα ενημέρωσης και διμερών συναντήσεων για τις Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (Public Private Partnerships -PPPs) στο 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο (7 ΠΠ) για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΑ) διοργανώνουν οι Γενικές Διευθύνσεις Έρευνας και Καινοτομίας, Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας, Ενέργειας και Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 11 και 12 Ιουλίου 2011 στις Βρυξέλλες. Σκοπός της διημερίδας είναι να ενημερώσει ενδιαφερομένους ερευνητές και επιχειρήσεις για την πρόοδο των ερευνητικών PPP και για την επερχόμενη 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η ημερίδα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε προτάσεις των νέων προκηρύξεων αλλά και σε όσους επιθυμούν να αναζητήσουν συνεργάτες για τις ερευνητικές προτάσεις που ήδη ετοιμάζουν. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν μέσω της διεύθυνσης https://ppp2011.regware.be/ το αργότερο μέχρι 5 Ιουλίου 2011. Ο αριθμός εκπροσώπων ανά οργανισμό είναι περιορισμένος. Οι αιτήσεις θα πρέπει να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναζήτηση εταίρων Στο πλαίσιο της διημερίδας θα διεξαχθεί εκδήλωση διμερών συναντήσεων μεταξύ εκπροσώπων ερευνητικών και βιομηχανικών οργανισμών με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργασιών. Θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους συμμετέχοντες επιθυμούν να παρουσιάσουν σύντομα την πρότασή τους προφορικά ή σε μορφή poster. Ερευνητές ή επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν την πρότασή τους θα πρέπει (επιπλέον) να το αναφέρουν κατά την διάρκεια της εγγραφής στα κατάλληλα πεδία. Πλαίσιο Μεταξύ 2010-2013 θα διατεθούν συνολικά 3,2 δισ. ευρώ για έρευνα μέσω PPPs. Το ήμισυ των κεφαλαίων θα προέρχεται από τη βιομηχανία και το υπόλοιπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Ε&Α. Οι πρώτες διαθεματικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων είναι μέρος τριών PPP:
  • Εργοστάσια του μέλλοντος (1,2 δισ. Ευρώ) - Πρωτοβουλία υπέρ των κατασκευαστών, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να προσαρμοστούν στην παγκόσμια ανταγωνιστική πίεση με τη βελτίωση των γνώσεών τους και τη χρήση των τεχνολογιών του μέλλοντος.
  • Κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης (1 δισ. Ευρώ) - Πρωτοβουλία για την προώθηση των πράσινων τεχνολογιών και την ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων και υλικών σε ευρωπαϊκά κτίρια.
  • Πράσινα αυτοκίνητα (1 δισ. Ευρώ) - Πρωτοβουλία που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ανανεώσιμων και μη ρυπογόνων ενεργειακών πηγών, στην ασφάλεια και στην κυκλοφοριακή ροή στον τομέα του αυτοκινήτου. Η στροφή σε οικολογικά αυτοκίνητα είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί και παγκόσμιοι στόχοι για τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα PPPs και τις θεματικές ενότητες που θα προκηρυχθούν για το 2012:
  1. FP7 INFORMATION DAY for the Public Private Partnerships 'Energy-efficient Buildings, Factories of the Future and Green Cars, 11-12 Ιουλίου 2011, διεύθυνση: Κτίριο Charlemagne, Ρue de la Loi 170, 1000 Βρυξέλλες
  2. PPPs στο FP7
  3. Ενδεικτικές θεματικές ενότητες στον επόμενο κύκλο προκηρύξεων του προγράμματος Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά & νέες βιομηχανικές διεργασίες (NMP)
Εθνικά Σημεία Επαφής για την θεματική προτεραιότητα NMP:
  • Δρ. Αναστασία Κωνσταντίνου, Δίκτυο Πράξη, τηλ. 210 3607690, nats@help-forward.gr
  • Δρ. Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο Πράξη, τηλ. 2810 391963, adimi@help-forward.gr