Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Συνάντηση εργασίας "Τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων, Αέρας-θερμότητα-Φως"

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 2/7/2011

Στα πλαίσιo του ερευνητικού έργου CLEAR-UP, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, διοργανώνει συνάντηση εργασίας με θέμα: Τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων, Αέρας-θερμότητα-Φως ημέρα Σάββατο, 2 Ιουλίου, στο χώρο του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ). Στο επίκεντρο του σεμιναρίου θα βρίσκεται η ανταλλαγή γνώσης, νέων ιδεών και βέλτιστων πρακτικών στο χώρο της κατοικίας. Παράλληλα με τη συνάντηση εργασίας, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, οργανώνει εισερχόμενη επιχειρηματική αποστολή. Επίσης, θα παρουσιάσει το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης και μεταφοράς τεχνολογίας Enterprise Europe Network. Οι ομιλητές, προερχόμενοι από ερευνητικά κέντρα, την Ευρωπαική Ενωση (Ε.Ε.) και τις επιχειρήσεις, θα παρουσιάσουν την εμπειρία τους και θα προσεγγίσουν θέματα όπως η αποδόμηση ρύπων σε εσωτερικούς χώρους, η εισαγωγή νέας γενίας αέριων αισθητήρων για την ποιότητα του αέρα στις κατοικίες, η δημιουργία νέων υλικών για εφαρμογές μόνωσης και οι εφαρμογές για τη δημιουργία έξυπνων παραθύρων. Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση με εκπροσώπους από τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό-ερευνητικό χώρο καθώς και με εμπειρογνώμονες της Ε.Ε. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε χώρο επίδειξης (DEMO House) εντός του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης Η εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία για διερεύνηση νέων ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων γνώσης που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κατοικίας. Για να δείτε το πρόγραμμα, πατήστε εδώ. Σημείωση: Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Για τις παρουσιάσεις που θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά, θα υπάρξει ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές: Παναγιώτης Ιγνατιάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΕΤΕΠ-Κ Τηλ.: 2810 391954 email:ignatiadis@help-forward.gr

 

Πόρισμα

Οι Ευρωπαίοι δαπανούν το 80% του χρόνου τους κατά μέσο όρο σε εσωτερικούς χώρους, στο σπίτι, στο σχολείο ή την εργασία τους. Αν και η εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση είναι αυτή που κυρίως προσελκύει την προσοχή των αρμόδιων φορέων χάραξης πολιτικής, τα επίπεδα πολλών επιβλαβών ατμοσφαιρικών ρύπων σε εσωτερικούς χώρους είναι στη πραγματικότητα μεγαλύτερα από ό, τι σε εξωτερικούς χώρους. Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα είναι αποσπασματικoί και καλύπτουν ποικίλους τομείς, όπως ο κανονισμός 2007 REACH για τις χημικές ουσίες, η οδηγία για τα δομικά προϊόντα (ΟΔΠ), η οδηγία του 2000 σχετικά με τις οριακές τιμές βενζολίου και μονοξειδίου του άνθρακα στον ατμοσφαιρικό αέρα. Η ημερίδα που οργανώθηκε στο ΙΤΕ στόχο είχε την ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών, για τη δυνατότητα που δίνουν οι νέες τεχνολογίες για την αναβάθμιση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα καθώς και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι ομιλητές, προερχόμενοι από ερευνητικά κέντρα, την Ευρωπαική Ενωση (Ε.Ε.) και τις επιχειρήσεις, παρουσίσαν τεχνολογίες και λύσεις που αφορούν την αποδόμηση ρύπων σε εσωτερικούς χώρους, την εισαγωγή νέας γενιάς αέριων αισθητήρων για την ποιότητα του αέρα στις κατοικίες, τη δημιουργία νέων υλικών για εφαρμογές μόνωσης και εφαρμογές για τη δημιουργία έξυπνων παραθύρων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν τις τεχνολογίες πλήρως εφαρμοσμένες στα πιλοτικά έξυπνα σπίτια (demo houses) που βρίσκονται εγκατεστημένα στο αίθριο του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης και δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να δει τη διαφορά στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα στα κτήρια που εφαρμόζονται οι τεχνολογίες (π.χ τεχνολογίες αποδόμησης με τη χρήση φωτοκαταλυτικών ουσιών, συστήματα που εξασφαλίζουν τη σταθερή θερμοκρασία που επικρατεί στο χώρο μέσω της χρήσης ουσιών διφασικών υλικών, παράθυρα που αυτορυθμίζονται σε συνάρτηση με την εξωτερική θερμοκρασία κτλ). Τα πιλοτικά έξυπνα σπίτια αποτελούν ζωντανά εργαστήρια (living labs), όπου υποψήφιες κατασκευαστικές εταιρίες σε συνεργασία με τους υποψήφιους αγοραστές νέων κατοικιών θα μπορούσαν να σχεδιάσουν με βάση τις ανάγκες τους (user driven innovation) κατοικίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους σε θέματα ποιότητας του αέρα (άρα και ποιότητας ζωής). Τα συστήματα για την ποιότητα του αέρα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζονται και εξ αποστάσεως και πιθανώς στο μέλλον να συνδέονται μέσω τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους και με δημόσια νοσοκομεία ή και ακόμα με συγγενικά πρόσωπα στο εξωτερικό ατόμων της τρίτης ηλικίας που διαμένουν στην Ελλάδα. Στην ημερίδα συμμετείχαν στελέχη της Αιρετής Περιφέρειας Κρήτης που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τη διάχυση των τεχνολογιών αυτών στο νησί που μπορεί να αποτελέσει και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην πώληση έξυπνων παραθεριστικών κατοικιών και ειδικά σε άτομα τρίτης ηλικιας. Η επανεκκίνηση της οικονομίας και ειδικά της ατμομηχανής της ελληνικής οικονομίας που είναι η οικοδομή και η κατοικία απαιτεί έξυπνες πολιτικές εξειδίκευσης (smart specialization strategies). H αναβάθμιση των κατοικίων σε έξυπνες μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών αντιρρύπανσης στους εσωτερικούς χώρους μπορεί να δώσει το ζητούμενο premium και να δημιουργήσει ένα lead market στη χώρα μας. Από τα 40.000.000 κτήρια που έχει η Ελλάδα τα 4.000.000 χρειάζονται αναβάθμιση λόγω της ελλειπούς ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Οι φορείς γνώσεις έχουν αποδείξει ότι μπορούν να τα καταφέρουν και ειδικά σε σχέδια διάσωσης (recovery plans) που τοποθετούν τις έξυπνες κατοικίες και την εξοικονόμηση ενέργειας στο επίκεντρο της έρευνας. Απομένει να δούμε εάν και οι υπόλοποι παράγοντες του οικοσυστήματος καινοτομίας στη χώρα μας μπορούν να δράσουν συστημικά στο μέλλον. Δείτε το σποτ για τις τεχνολογίες αποδόμησης των ρύπων που έχει αναπτύξει το ΙΤΕ και παρουσιάσεται στο διαγωνισμό καινοτομίας ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙΣ . http://www.hellowe.gr/from-our-big-heads/show/post/ta-synthimata-ton-21/l/o/w/e/ Για επιπλέον υλικό (φωτογραφίες, videos) που αφορά τη λειτουργία των πιλοτικών έξυπνων σπιτιών στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης επικοινωνήστε με το κ.Παναγιώτη Ιγνατιάδη στο παρακάτω email: ignatiadis@help-forward.gr