Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Επίσημη ημερίδα ενημέρωσης για την 5η προκήρυξη της προτεραιότητας "Διάστημα" του FP7.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 19/7/2011

Η επίσημη ημερίδα ενημέρωσης για την 5η προκήρυξη της προτεραιότητας «Διάστημα» του FP7 διοργανώνεται στις 18-19 Ιουνίου στην Ρίγα, πρωτεύουσα της Λετονίας. Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στις 20 Ιουλίου. Αντίθετα με τις προηγούμενες προκηρύξεις, η ημερίδα διοργανώνεται αρκετό καιρό πριν την καταληκτική ημερομηνία επιτρέποντας στις κοινοπραξίες να προετοιμαστούν κατάλληλα. Η ημερίδα πέραν της πληροφόρησης για την προκήρυξη, αποτελεί και ευκαιρία εξεύρεσης εταίρων, ιδιαίτερα από τις χώρες της βαλτικής.