Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

CeBIT Bilisim Eurasia Matchmaking event 2011: Διεθνής Εκδήλωση Τεχνολογικών - Επιχειρηματικών Συναντήσεων στον τομέα της Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 9/10/2011

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών / τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα της Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων CeBIT Bilisim Eurasia Matchmaking event 2011 , η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης CeBIT Bilisim Eurasia, από 6 έως 9 Οκτωβρίου 2011, στην Κωνσταντινούπολη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το το KOSGEB (Small and Medium Enterprises Development Organization), με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network – Hellas Η CeBIT Bilisim Eurasia αντιπροσωπεύει μια από τις πιο σημαντικές εκθέσεις στον τομέα των ΤΠΕ σε ολόκληρη την Ευρασία και αποτελεί ένα διεθνές κέντρο πρόσβασης στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Τουρκίας, Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Μαύρης Θάλασσας. Η προηγούμενη διοργάνωση (2010), φιλοξενήθηκε στον υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο Tüyap, σε μια έκταση 26.000 τ.μ. και συμμετείχαν περισσότεροι από 1.066 εκθέτες, 130.000 επισκέπτες, ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 200 προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις (one-to-one meetings) με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενης συνεργασίας ή την επέκταση σε νέες αγορές. Η φετινή διοργάνωση Τεχνολογικών - Επιχειρηματικών Συναντήσεων CeBIT Bilisim Eurasia Matchmaking event 2011 θα πραγματοποιηθεί και πάλι στο εκθεσιακό Κέντρο TUYAP και απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς: - Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα - Tεχνολογίες πληροφοριακών συστημάτων - Καταναλωτικά Ηλεκτρονικά (κινητή τηλεφωνία, RFID, GPS, συστήματα πλοήγησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας) - Εφαρμογές λογισμικού, Ηλεκτρονικές υπηρεσίες (υγεία, μεταφορές, κτλ.) - Τηλεόραση, συστήματα αναμετάδοσης (Broadcasting) και δορυφορικές υπηρεσίες επικοινωνιών, συστήματα video/ήχου/φωτισμού/ραδιοεπικοινωνιών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές / τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Ταυτόχρονα η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα τεχνολογικά προφίλ τους ώστε να προγραμματιστούν κατ'ιδίαν συναντήσεις με τους εταίρους της επιλογής τους με σκοπό τη σύναψη διασυνοριακών συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας. Κόστος συμμετοχής Η είσοδος είναι ελεύθερη (οι οργανισμοί που θα εγγραφούν εγκαίρως στη διοργάνωση θα έχουν επίσης ελεύθερη είσοδο σε όλoυς τους χώρους της έκθεσης). Διαδικασία συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2011, προκειμένου να λάβουν οδηγίες για την υποβολή του τεχνολογικού τους προφίλ και να προγραμματιστούν έγκαιρα οι κατʼ ιδίαν συναντήσεις με εταίρους της επιλογής τους.

 

Πόρισμα

Διεθνής Εκδήλωση Τεχνολογικών - Επιχειρηματικών Συναντήσεων στον τομέα της Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών με την επωνυμία CeBIT Bilisim Eurasia Matchmaking event 2011, έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη , στις 6-9 Οκτωβρίου 2011. Σύμφωνα με το πρόγραμμα συναντήσεων, 5 ελληνικές εταιρίες συναντήθηκαν με επιχειρήσεις από την Τουρκία με σκοπό τη διεθνή συνεργασία. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετείχε ενεργά στην εκδήλωση ως συν-διοργανωτής, ενημερώνοντας και υποστηρίζοντας τις ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν στη διοργάνωση με σκοπό την εξεύρεση διεθνών συνεργατών.