Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ημερίδα για τις νέες προκηρύξεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (FP7): Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες βιομηχανικές διεργασίες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Διεθνής Συνεργασία, Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 21/9/2011

Τo Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ΑΕ (ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, Εθνικά Σημεία Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη και μέλη του Enterprise Europe Network - Hellas, με την υποστήριξη και συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διοργανώνουν την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011 στην Αθήνα, εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα τα ακόλουθα προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ:
Nανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες βιομηχανικές διεργασίες (NMP), Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SME), Διεθνής Συνεργασία (INCO), Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH): Νέες προκηρύξεις και απολογισμός της ελληνικής συμμετοχής στις τελευταίες προσκλήσεις των προγραμμάτων
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας) μεταξύ 11:00 – 14:00. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας από Εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εθνικούς Εκπροσώπους και Εμπειρογνώμονες σχετικά με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται για χρηματοδότηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης πατήστε εδώ Περισσότερες πληροφορίες:
  • ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ / Enterprise Europe Network - Hellas Δρ. Απόστολος Δημητριάδης, Αναπληρωματικό Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος “Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες βιομηχανικές διεργασίες (NMP)”, τηλ. 2810 391963, e-mail: adimi@help-forward.gr κ. Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος “Διεθνή Συνεργασία (INCO)”, τηλ. 2310 501148, e-mail: epaminondas@help-forward.gr
  • ΕΚΤ / Enterprise Europe Network - Hellas κ. Μαρία Σαμαρά, Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος “Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH)”, τηλ. 210 7273904, e-mail: samara@ekt.gr
  • ΕOMMEX / Enterprise Europe Network - Hellas κα Ελένη Σ. Σπυροπούλου, Εθνικό Σημείο Επαφής για του Προγράμματος “μΜΕ (SMEs)”, τηλ. 210 7491295, e-mail: elena.spyropoulou@eommex.gr