Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ημερίδα για τις νέες προκηρύξεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (FP7): Ασφάλεια, Διάστημα, Περιφέρειες Γνώσης, Ερευνητικό Δυναμικό

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 15/9/2011

Τo Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικά Σημεία Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη και μέλη του Enterprise Europe Network - Hellas, με την υποστήριξη και συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διοργάνωσαν την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011 στην Αθήνα, εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα:
Ασφάλεια, Διάστημα, Περιφέρειες Γνώσης και Ερευνητικό Δυναμικό του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα & την Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Παρουσίαση των νέων προκηρύξεων και απολογισμός της ελληνικής συμμετοχής στις τελευταίες προσκλήσεις των προγραμμάτων
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας) μεταξύ 13:00 – 16:00. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση της επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας από Εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εθνικούς Εκπροσώπους και Εμπειρογνώμονες σχετικά με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται για χρηματοδότηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης πατήστε εδώ. Για να δείτε τις παρουσιάσεις των ομιλητών, παρακαλούμε πατήστε εδώ. Πληροφορίες:
  • ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ / Enterprise Europe Network - Hellas Δρ. Βασίλης Σταματόπουλος Τηλ. 210 3607690, e-mail: vstamatopoulos@help-forward.gr
  • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Enterprise Europe Network - Hellas κα. Γεωργία Τζένου Τηλ. 210 7273965, e-mail: tzenou@ekt.gr