Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Security International Partnering Day and Brokerage Event & Security Research Conference 2011

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 21/9/2011

Εκδήλωση τεχνολογικών και ερευνητικών συναντήσεων διοργανώνεται στο πλαίσιο του συνεδρίου SRC’11 Security Research Conference 2011, το οποίο θα λάβει χώρα στη Βαρσοβία μεταξύ 19-21 Σεπτεμβρίου, 2011. Η εκδήλωση τεχνολογικών και ερευνητικών συναντήσεων πραγματοποιήται στις 19 Σεπτεμβρίου 2011 και διοργανώνεται από την κοινοπραξία του ευρωπαϊκού προγράμματος SEREN2, του οποίου εταίρος είναι το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για την προτεραιότητα Ασφάλεια του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (7ΠΠ) και συντονιστής του δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network – Hellas. Οι συμμετέχοντες της εκδήλωσης θα έχουν την δυνατότητα να συναντηθούν με εκπροσώπους ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων προκειμένου να σχηματίσουν ερευνητικές κοινοπραξίες για την τελευταία πρόσκληση του 7ου Προγράμματος Πλαισίου στην θεματική προτεραιότητα Ασφάλεια . Όσοι ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε ή να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέχρι την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 με τον Δρ. Βασίλη Σταματόπουλο. Τηλ.: 210 360 7690