Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ).

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 21/10/2011

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) μέλη του Enterprise Europe Network - Hellas, συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα:
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία (ΑΥΕ).
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011, στο ξενοδοχείο «THE MET HOTEL» (26η Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη) μεταξύ 10:00 και 14:30. Η επιχειρηματική κοινότητα θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί από εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, καθώς επίσης και από επιχειρήσεις που θα παρουσιάσουν τις δικές τους καλές πρακτικές. Για το πρόγραμμα εργασίας και για εγγραφές, παρακαλούμε πατήστε εδώ.