Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

MEDICA 2003 - Medical Technologies Partnering Event

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 22/11/2002

Στα πλαίσια της MEDICA 2002, μιας από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στο χώρο της ιατρικής τεχνολογίας διεθνώς (η προηγούμενη 33η διοργάνωση συγκέντρωσε 3.500 εκθέτες και 125.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο), διοργανώνεται η εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας Medical Technologies Partnering Event. Οι θεματικοί τομείς ενδιαφέροντος είναι: - Εργαστηριακός εξοπλισμός - Ιατρικός εξοπλισμός, ιατρικές τεχνολογίες - Διαγνωστικές συσκευές - Συστήματα φυσιοθεραπείας - Τεχνολογίες ορθοπεδικής - Εξοπλισμός άμεσης επέμβασης και διάσωσης - Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών - Ιατρικά έπιπλα, εξοπλισμός ιατρείων Εταιρείες και εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιατρικής τεχνολογίας και έρευνας μπορούν να συμμετάσχουν στις διμερείς προγραμματισμένες συναντήσεις με πιθανούς εταίρους από όλη την Ευρώπη με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας, βιομηχανικής υπεργολαβίας, εμπορικής προώθησης και κοινής επιχειρηματικής δραστηριότητας. ---Προθεσμία για υποβολή τεχνολογικού προφίλ και συμμετοχή στον κατάλογο: 4/10/2002 ---