Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί & επενδυτικοί μηχανισμοί της ΕΕ σε τρίτες χώρες: Αξιοποίηση από τον ιδιωτικό τομέα.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 12/11/2011

Το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα:
Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί & επενδυτικοί μηχανισμοί της ΕΕ σε τρίτες χώρες: Αξιοποίηση από τον ιδιωτικό τομέα.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου 2011, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΕΒΕΑ), Ακαδημίας 7 και ώρα 09:30. Η εκδήλωση έχει ως περιοχή αναφοράς τη Μεσόγειο, Μαύρη Θάλασσα και τη Νοτιο Ανατολική Ευρώπη και αντικείμενο τη δικτύωση και την ενημέρωση του ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης (δάνεια, κεφαλαιακές συμμετοχές, εγγυήσεις) που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα των Αναπτυξιακών Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (BSTDΒ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις περιοχές της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και για τους Μηχανισμούς Ενίσχυσης Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (NIF για την περιοχή της Μεσογείου και WBIF για τα Δυτικά Βαλκάνια). Για το πρόγραμμα, παρακαλούμε πατήστε εδώ. Πληροφορίες & Εγγραφές Για πληροφίες μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 210 3608093. Για εγγραφές, πατήστε εδώ ή συμπληρώστε τη φόρμα που εμφανίζεαι παρακάτω.