Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ)

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 16/11/2011

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas, διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα:
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία (ΑΥΕ)
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011, στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ, (Αριστοτέλους 46, Αθήνα) μεταξύ 17:00 και 20:00. Η επιχειρηματική κοινότητα θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί από εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, για τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, για εργαλεία διενέργειας εκτίμησης κινδύνου καθώς επίσης και για καλές πρακτικές από τον επιχειρηματικό τομέα. Για το πρόγραμμα εργασίας και για εγγραφές παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Πόρισμα

Η ανάδειξη της σπουδαιότητας των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ήταν το βασικό θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέλους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network-HEllas. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το νομοθετικό πλαίσιο για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, για καλές πρακτικές στις ηλεκτρολογικές εργασίες στους χώρους εργασίας, για το πρόγραμμα OiRA (το νέο Διαδικτυακό Διαδραστικό Εργαλείο για τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις) καθώς και για την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία 2010-2011 για τις Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης . Επιπλέον, ενημερώθηκαν και για τις υπηρεσίες που παρέχονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το ευρωπαϊκό δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas.