Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Hμερίδα με θέμα "ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ"

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 7/12/2011

To Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του δικτύου επιχειρηματικής ευποστήριξης Enterprise Europe Network - Hellas και το Γραφείο Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Κρήτης, συνδιοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο:
Δυνατότητες για σπουδές και εργασία στο εξωτερικό
Η εκδήλωση πραγματοποιείται την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011, (ώρα 11:00-14:30), στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Νέο (Μεγάλο) Αμφιθέατρο (απέναντι από το Νέο Κτίριο της Σ.Τ.ΕΦ.) Σκοπός των συνδιοργανωτών είναι η ενημέρωση φοιτητών και πτυχιούχων, μελών ΔΕΠ, αλλά και διοικητικού προσωπικού για ζητήματα που σχετίζονται με τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 1. Κινητικότητα Φοιτητών και Πτυχιούχων ΤΕΙ Κρήτης Η αξιοποίηση των ευκαιριών για σπουδές και εργασία στο εξωτερικό από φοιτητές και πτυχιούχους του ΤΕΙ Κρήτης 2. Κινητικότητα ερευνητών από και προς την Ευρώπη Παρουσίαση του Δικτύου EURAXESS και της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης EURAXESS Jobs (στόχοι, προσφερόμενες υπηρεσίες, δημοσίευση/αναζήτηση ανοιχτών ερευνητικών θέσεων εργασίας) 3. Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Χρηματοδότηση Παρουσίαση του προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΙ FP7, “People” Programme (δυνατότητες και προϋποθέσεις συμμετοχής, προσκλήσεις για το 2012) 4. Υποστήριξη επιχειρηματικότητας και συνεργασίας με επιχειρήσεις Παρουσίαση υπηρεσιών στήριξης ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας, δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας, ευκαιρίες απασχόλησης ερευνητών σε τρίτες χώρες μέσα από το Δίκτυο Enterprise Europe Network, και το πρόγραμμα Erasmus Young Entrepreneurs. Δείτε την agenda της εκδήλωσης : www.stepc.gr/uploads/Agenda_Ekd_TEI.pdf

 

Πόρισμα

Με την παρουσία 100 και πλέον φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης ολοκληρώθηκε η ενημερωτικη ημερίδα που είχε στόχο την παρουσίαση ευκαιρίων για εργασία στο εξωτερικό μέσω προγραμμάτων και πρωτοβουλιών από εθνικά, Ευρωπαικά και προγράμματα τρίτων χωρών. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν διάφορες πτυχές (όπως η κλίμακα, το εύρος και το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο) του φαινομένου της κινητικότητας και μετανάστευσης φοιτητών, αποφοίτων και υποψήφιων τεχνο-επιχειρηματιών. Κοινωνίες με πλούσια ποικιλομορφία δεξιοτήτων και εμπειριών είναι σε καλύτερη θέση να τονώσουν την ανάπτυξη τους μέσω της προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων από άλλες χώρες με ενεργητικές πολιτικές. Ωστόσο, η κινητικότητα και η μετανάστευση παραμένουν εξαιρετικά πολιτικοποιημένες έννοιες και συχνά γίνοται αρνητικά αντιληπτές, ειδικά στη χώρα μας, παρά την προφανή ανάγκη για διαφοροποίηση στις σημερινές ταχέως εξελισσόμενες κοινωνίες και οικονομίες.