Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

CeBIT Future Match 2012: Διεθνής εκδηλωση επιχειρηματικών & τεχνολογικών συναντήσεων στον τομέα της πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 10/3/2012

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα της πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων Future Match 2012 , η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης CEBIT, από 6 έως 10 Μαρτίου 2012, στο Ανόβερο της Γερμανίας. Η εκδήλωση Future Match 2012 διοργανώνεται από το Enterprise Europe Network Niedersachsen/Leibniz University Hannover, με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network-Hellas Η έκθεση Η διεθνής έκθεση πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών CeBIT, αναμένεται να προσελκύσει τους σημαντικότερους εκπροσώπους του τομέα που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Ευρώπης. Στη διάρκεια της προηγούμενης διοργάνωσης (CeBIT 2011) συμμετείχαν περισσότεροι από 4.200 εκθέτες (70 κράτη), 339.000 επισκέπτες (110 κράτη), ενώ πραγματοποιήθηκαν 1.140 προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις (one-to-one meetings) με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενης συνεργασίας ή την επέκταση σε νέες αγορές. Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Future Match 2012 Η φετινή διοργάνωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων Future Match 2012 πραγματοποιείται και πάλι στον ειδικό εκθεσιακό χώρο Future ParΚ στις εγκαταστάσεις της έκθεσης CeBIT και απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
 • Ηλεκτρονικής/ Μικροηλεκτρονικής
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τεχνολογία & Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 • Δικτυακή τεχνολογία & εφαρμογές
 • Εφαρμογές λογισμικού
 • Πολυμέσα
 • Hλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-services)
 • Συστήματα πληροφορικής με οικολογικό προσανατολισμό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να:
 • Προσεγγίσουν νέους πελάτες
 • Eντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα
 • Διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους
 • Προχωρήσουν σε επιχειρηματικές / τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Ταυτόχρονα, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Κόστος συμμετοχής Το κόστος εγγραφής στην εκδήλωση επιχειρηματικών/τεχνολογικών συναντήσεων ανέρχεται σε 110,00 ευρώ (επιπλέον 19% ΦΠΑ) και συμπεριλαμβάνει ελεύθερη είσοδο στο χώρο της CeBIT. Διαδικασία συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα τεχνολογικά προφίλ τους ώστε να προγραμματιστούν κατ'ιδίαν συναντήσεις με τους εταίρους της επιλογής τους με σκοπό τη σύναψη διασυνοριακών συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας. Εφόσον ενδιαφέρεστε, αποστείλετέ μας συμπληρωμένη την παρακάτω φόρμα συμμετοχής με σύντομο προφίλ της εταιρίας/οργανισμού σας το αργότερο έως τις 10 Φεβρουαρίου 2012.