Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

meet@nano: Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στον κλάδο της Νανοτεχνολογίας, των Υλικών και της Βιομηχανικής Παραγωγής και των Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 24/5/2012

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης τεχνολογικών και ερευνητικών συνεργασιών θα έχουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση δικτύωσης meet@nano, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Swiss NanoConvention 2012, στις 24 Μαΐου 2012 στη Λωζάννη, Ελβετία. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον οργανισμό Euresearchκαι το NMP TeAm (το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για για τη θεματική προτεραιότητα Νανοτεχνολογία, νανοεπιστήμες, υλικά και νέες διεργασίες παραγωγής ), και παράλληλα υποστηρίζεται από το Enterprise Europe Network. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του NMP TeAm και του Enterprise Europe Network - Hellas, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε προκειμένου να αναπτύξετε διεθνείς επαφές με κάποιους από τους σημαντικότερους συντελεστές στον τομέα της νανοτεχνολογίας με στόχο τη σύναψη επιχειρηματικών, ερευνητικών και τεχνολογικών συνεργασιών, και τη διερεύνηση κοινής συμμετοχής σε έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης του 7ου Προγράμματος - Πλαίσιο. Οι βασικές θεματικές ενότητες της εκδήλωσης αφορούν
 • Νανοτεχνολογία για αειφόρο ανάπτυξη, ενέργεια και υγεία
 • Βιοϋλικά και υγεία Α
 • ειφόρα υλικά και εκτίμηση κύκλου ζωής
 • Νανοϋλικά για ημιαγωγούς και energy harvesting
 • Υλικά για υποθαλάσσιες εφαρμογές και εξόρυξη μεταλλευμάτων
 • Αποδοτική χρήση πόρων σε βιομηχανικές εφαρμογες
 • Αειφόρος αγροτική παραγωγή
 • Ασφάλεια χρήσης νανοτεχνολογίας (αξιολόγηση και διαχείριση) Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα
 • Εργοστάσια του Μέλλοντος (πρόγραμμα)
 • Κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης (κύρια στόχευση)
 • Πράσινα αυτοκίνητα (επόμενα βήματα) Γιατί να συμμετέχετε; - Για να πληροφορηθείτε απευθείας από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής α) για το Πρόγραμμα NMP και β) για τις προσκλήσεις σχετικά με τα ΣΔΙΤ του 2013 - Για να λάβετε έγκυρη πληροφόρηση για το νέο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 - Για να παρουσιάσετε ή να παρακολουθήσετε νέες ιδέες ερευνητικών έργων σε διεθνές επίπεδο - Για να βρείτε συνεργάτες / κοινοπραξίες για την κατάθεση προτάσεων έργων στη θεματική ενότητα NMP του 7ου Προγράμματος Πλαισίου. Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες ή για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας έως τις 10 Μαΐου 2012. Για το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Δρ. Απόστολος Δημητριάδης Τηλ.: 2810 391963 E-mail: adimi@help-forward.gr www.help-forward.gr