Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

TurKey Enabling Technologies: Διεθνής εκδήλωση δημιουργίας ερευνητικών συνεργασιών για το 7ΠΠ.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 25/5/2012

Ευκαιρίες δικτύωσης για την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών με στόχο την υποβολή προτάσεων στις προκηρύξεις του 7ου ΠΠ (FP7) θα έχουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση ερευνητικών συναντήσεων TurKey Enabling Technologies. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2012 στην Κωνσταντινούπολη και διοργανώνεται από το Συμβούλιο για την Επιστημονική & Τεχνολογική Έρευνα της Τουρκίας (TUBITAK) με την υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network. Η εκδήλωση εστιάζει στις εξής θεματικές προτεραιότητες: Βιοτεχνολογία, Υλικά, Διάστημα και Προηγμένες Τεχνολογίες Παραγωγής. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν workshops ανά θεματική προτεραιότητα με παρουσιάσεις από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ. Αν ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε προκαθορισμένες συναντήσεις με εταίρους της επιλογής σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Για να κάνετε εγγραφή στην TurKey Enabling Technologies 2012 πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε με τον Δρ. Βασίλη Σταματόπουλο. E-mail: vstamatopoulos@help-forward.gr Τηλ. 210 360 8095 Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.