Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ενημερωτική Ημερίδα για την πρωτοβουλία ECO-INNOVATION της ΕΕ

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 5/6/2012

Ενημερωτική εκδήλωση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eco-Innovation και τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με προϋπολογισμό 34,8 εκατ. ευρώ και καταληκτική ημερομηνία στις 6 Σεπτεμβρίου, διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas και Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα, στις 5 Ιουνίου, στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας). Στόχος του προγράμματος είναι η εφαρμογή της οικολογικής καινοτομίας σε ιδέες, προϊόντα και διαδικασίες της αγοράς και της βιομηχανίας. Το πρόγραμμα Eco-innovation εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007-2013 (CIP) και ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι περίπου 200.000.000 ευρώ. Η οικολογική καινοτομία αποτελεί για την ΕΕ ένα εργαλείο-κλειδί για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων του σήμερα, αλλά και τη μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της ευημερίας και της ανταγωνιστικότητας με την ορθότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτεί, σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 50%, την εισαγωγή πράσινων καινοτομιών στην αγορά. Οι προτάσεις υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους οργανισμούς, επιδεικνύουν προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και αφορούν ένα από τα παρακάτω πεδία: Ανακύκλωση Υλικών, Βιώσιμα Οικοδομικά Υλικά, Τρόφιμα και Ποτά, Νερό, Πράσινη Επιχειρηματικότητα. Η εκδήλωση απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν ανταγωνιστικές προτάσεις στην προκήρυξη του 2012. Την προκήρυξη θα παρουσιάσει ο εκπρόσωπος της ΕΕ Δρ. Θεόδωρος Στάϊκος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Agency for Competitiveness and Innovation - EACI, Market Replication Eco-Innovation unit), ενώ συντονιστές έργων που έχουν ήδη χρηματοδοτεί από το πρόγραμμα Eco-innovation θα παρουσιάσουν χρήσιμες συμβουλές και καλές πρακτικές. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης και η φόρμα εγγραφής είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της εκδήλωσης:www.ekt.gr/news/events/ekt/2012-06-05/index.html Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση: www.ekt.gr/events/live. Όσοι ενδιαφέρονται για διμερή συνάντηση με τον Δρ. Θεόδωρο Στάϊκο, πρέπει να στείλουν μια σύντομη περιγραφή της ιδέας τους (μία παράγραφο), έως την Παρασκευή 1η Ιουνίου στο e-mail: akarah@ekt.gr Παρουσιάσεις και βίντεο από τη σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 8 Μαΐου, είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΕ:http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events/2012/eid_2012_en.htm Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) υποστηρίζει το πρόγραμμα Eco-innovation, ως μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas που είναι το Εθνικο Σημείο Επαφής για την Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΚΤ (Αργυρώ Καραχάλιου, τηλ.: 210 7273921, e-mail: akarah@ekt.gr) για πληροφορίες, συμβουλές, υποστήριξη κατά την προετοιμασία της πρότασης, εξεύρεση συνεργατών, κ.λπ. Σχετικοί Σύνδεσμοι:
  • Εκδήλωση για το πρόγραμμα Eco-innovation
  • Eco-innovation Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης