Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Industrial Technologies 2012: Εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 21/6/2012

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών / τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα των νανοεπιστημών και της νανοτεχνολογίας θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων, στις 21 Ιουνίου 2012 στο Ώρχους (Δανία). Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του συνεδρίου Industrial Technologies 2012, το οποίο διοργανώνεται από τα Πανεπιστήμια του Ώρχους και Αλμποργκ με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Δανικής Προεδρίας. Αναμένεται να προσελκύσει σημαντικούς εκπροσώπους βιομηχανιών, ερευνητικών κέντρων και εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό εντός και εκτός Ευρώπης. Η εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία για τις εταιρείες και τα εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα να εντοπίσουν νέες τεχνολογίες και προϊόντα, να προωθήσουν δικές τους τεχνολογίες και τεχνογνωσία και να έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένους εταίρους για τεχνολογικές και επιχειρηματικές συνεργασίες. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να δικτυωθούν και να αναζητήσουν ερευνητικούς συνεργάτες για τη συμμετοχή σε ερευνητικές κοινοπραξίες στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο, και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα NMP, η επόμενη προκήρυξη του οποίου αναμένεται στα μέσα Ιουλίου 2012. Η συμμετοχή στην Εκδήλωση Τεχνολογικών-Επιχειρηματικών Συναντήσεων στις 21 Ιουνίου είναι δωρεάν, αλλά προϋποθέτει εγγραφή. Χρονοδιάγραμμα
  • 10 Ιουνίου 2012: Προθεσμία ηλεκτρονικής εγγραφής και εισαγωγής προφίλ
  • 17 Ιουνίου 2012: Προθεσμία για προγραμματισμό συναντήσεων
  • 21 Ιουνίου 2012: Διεξαγωγή εκδήλωσης
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για την προτεραιότητα FP7-NMP, συντονιστής του δικτύου NMP TeAm και συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, συντονίζει τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών στην εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με: κ. Απόστολο Δημητριάδη, (2810 391963) Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

 

Πόρισμα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα επιχειρηματικών συναντήσεων που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου Industrial Technologies 2012. Συμμετείχαν 156 εταιρείες και ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς από 30 χώρες και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 400 διμερείς συναντήσεις. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ελληνική επιχείρηση και πραγματοποίησε 11 συναντήσεις.