Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ημερίδα για την προτεραιότητα FP7-Space στις 20-21 Ιουνίου στο Surrey-UK

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 21/6/2012

Ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με την επικείμενη προκήρυξη του FP7 για τη θεματική ενότητα Διάστημα έχουν οργανωθεί στο παρελθόν μόνο μετά τη δημοσίευση της επίσημης πρόσκλησης. Φέτος για πρώτη φορά θα γίνει πλήρης ενημέρωση πριν από την επίσημη δημοσίευση του οδηγού της τελευταίας πρόσκλησης στο πλαίσιο του FP7. Η εκδήλωση θα λάβει μέρος στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα φιλοξενηθεί από το Πανεπιστήμιο του Surrey στις 20/21 Ιουνίου. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσης πληροφορίες σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 . Θα γίνουν σύντομες παρουσιάσεις σχετικά με προτάσεις που θα κατατεθούν και αναζήτηση εταίρων καθώς επίσης θα οργανωθούν και προκαθορισμένες συναντήσεις με σκοπό τη δημιουργία κοινοπραξιών. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: http://www.space-infoday.eu Για το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Βασίλης Σταματόπουλος vstamatopoulos@help-forward.gr τηλ: +30 210 3607690