Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ασφάλεια και Υγιεινή των Παραδοσιακών και Βιολογικών Τροφίμων : Διαδικασίες και Πρακτικές

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 16/10/2002

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ υποστηρίζει και σας προσκαλεί στην ανοιχτή διαβούλευση που διοργανώνεται από την AgroPOLE στα πλαίσια του προγράμματος FAIR FLOW 4 με θέμα: «Ασφάλεια και Υγιεινή των Παραδοσιακών και Βιολογικών Τροφίμων : Διαδικασίες και Πρακτικές» Το Flair - Flow 4 υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του 5ου Προγράμματος - Πλαισίου για την Ποιότητα ζωής και την Διαχείριση του Έμβιου Δυναμικού (Quality of Life and Management of Living Resources). Αποτελεί δίκτυο που έχει ως αντικείμενο τα τρόφιμα, και το οποίο διαχέει τα αποτελέσματα της έρευνας σε καταναλωτές, σε επιστήμονες υγείας και σε βιομηχανίες τροφίμων σε 24 Ευρωπαϊκές Χώρες. Στόχος του δικτύου Flair - Flow είναι να αναπτυχθεί μία σταθερή πλατφόρμα επικοινωνίας ανάμεσα στην παραγόμενη, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιστημονικής γνώσης και στην παραγωγή, την μεταποίηση και τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο του προγράμματος οργανώνονται ημερίδες (workshops) και ανοιχτές διαβουλεύσεις (debates) οι οποίες έχουν σαν ειδικότερο στόχο τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος δικτύου χρηστών ώστε να καταστούν οι ανάγκες των τελευταίων οδηγός για τον προσανατολισμό της Έρευνας αλλά και να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω της έγκαιρης χρησιμοποίησης της παραγόμενης γνώσης. Στόχος της ανοιχτής διαβούλευσης να προσδιοριστούν τα στοιχεία που απασχολούν τις επιχειρήσεις τα οποία απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία και αναφέρονται στην ασφάλεια και υγιεινή των παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων. Τα στοιχεία αυτά, μετά την ετοιμασία τους από Ομάδα Εργασίας, θα παρουσιαστούν σε επόμενη συνάντηση την περίοδο της Agrotica (Ιανουάριος 2003).