Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Micro & Nanotechnologies 2012: Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 28/9/2012

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών / τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα της μικρο- και νανο-τεχνολογίας θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στην 8η διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Micro & Nanotechnologies, στις 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2012 στη Besançon της Γαλλίας. Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Micro & Nanotechnologies διοργανώνεται στο πλαίσιο της εμπορικής έκθεσης Micronora, μιας από τις κυριότερες ευρωπαϊκές εκθέσεις στο χώρο της μικροτεχνολογίας. Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα από το 1998 και σημειώνει επιτυχία λόγω του ενδιαφέροντος ποικίλων επιχειρήσεων (start-ups και spin-offs, ΜΜΕ, μεγάλες επιχειρήσεις). Αναμένεται να προσελκύσει σημαντικούς εκπροσώπους καινοτόμων επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Στόχος είναι οι ενδιαφερόμενοι να εντοπίσουν νέες τεχνολογίες και προϊόντα, να προωθήσουν δικές τους τεχνολογίες και τεχνογνωσία και να έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένους εταίρους για τεχνολογικές και επιχειρηματικές συνεργασίες. Παράλληλα αποτελεί ευκαιρία δικτύωσης και αναζήτησης ερευνητικών συνεργατών για τη συμμετοχή σε ερευνητικές κοινοπραξίες στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο, και συγκεκριμένα για τις νέες θεματικές περιοχές του προγράμματος NMP 2013. Για να δείτε τους μέχρι τώρα συμμετέχοντες, πατήστε εδώ Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Micro & Nanotechnologies διοργανώνεται από τους οργανισμούς ARIST και CCIR de Franche- Comte με την υποστήριξη του δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network και την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ ως συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas. Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων έχει κόστος συμμέτοχης 200 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) και προϋποθέτει εγγραφή. Χρονοδιάγραμμα
  • 12 Σεπτεμβρίου 2012: Προθεσμία ηλεκτρονικής εγγραφής και εισαγωγής προφίλ
  • 12-19 Σεπτεμβρίου 2012: Προθεσμία για προγραμματισμό συναντήσεων
  • 27-28 Σεπτεμβρίου 2012: Διεξαγωγή συναντήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με: κ. Δέσποινα Αδαμίδου από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ στο τηλ. 210 3607690.