Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

MEDICA 2012- Εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 16/11/2012

Στο πλαίσιο της διεθνούς ιατρικής έκθεσης MEDICA 2012 (www.medica.de), θα λάβει χώρα και φέτος εκδήλωση επιχειρηματικών-τεχνολογικών συναντήσεων MEDICA Brokerage, όπως έχει πλέον καθιερωθεί επί σειρά ετών. Η εκδήλωση, η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 15-16 Νοεμβρίου 2012, διοργανώνεται από το ZENIT/NRW.Europa, μέλος του Enterprise Europe Network. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas συμμετέχει ενεργά ως συνδιοργανωτής. Εταιρείες και εργαστήρια από όλη την Ευρώπη, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιατρικής τεχνολογίας (προϊόντα και έρευνα) θα συμμετάσχουν στις διμερείς προγραμματισμένες συναντήσεις, με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων επιχειρηματικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Η εκδήλωση αποτελεί σημαντική ευκαιρία εντοπισμού νέων ευρωπαϊκών προϊόντων και τεχνολογιών στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας/ βιοϊατρικής. Ταυτόχρονα αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων προϊόντων/ τεχνογνωσίας που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και εργαστήρια. Οι συναντήσεις, θα πραγματοποιηθούν σε ειδικό χώρο εντός του εκθεσιακού χώρου, και σε αυτές αναμένεται να συμμετάσχουν τόσο εκθέτες (διευθυντικά στελέχη/ R&D managers) όσο και άλλες εταιρείες-εργαστήρια από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το κόστος συμμετοχής για τις ελληνικές εταιρείες είναι 50 Ευρώ + ΦΠΑ (το οποίο συμπεριλαμβάνει ειδική έκπτωση 75% για τις εταιρείες που θα δηλώσουν συμμετοχή μέσω του Enterprise Europe Network). Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή στις επιχειρηματικές συναντήσεις επικοινωνήστε με την Δέσποινα Γιαγκοπούλου (email: despina@help-forward.gr, Τηλ. 210 3607690).