Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ιnfrastructure, Telematics & Navigation Expo: Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών στο χώρο των Μεταφορών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 27/9/2012

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών / τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα των Μεταφορών, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων, στις 27 Σεπτεμβρίου 2012, στο Τορίνο της Ιταλίας. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το εμπορικό επιμελητήριο του Τορίνο με τη συνεργασία του Enterprise Europe Network στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσης “Infrastructure, Telematics & Navigation Expo”. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas, υποστηρίζει και συντονίζει τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών στην εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων. Η ITN Expo αναμένεται να προσελκύσει τους σημαντικότερους εκπροσώπους του χώρου των Μεταφορών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη υπηρεσιών για το χώρο των μεταφορών. Η διοργάνωση εστιάζει στις τεχνολογίες που υποστηρίζουν την εν κινήση ενημέρωση και πλοήγηση, καθώς και στην ανοιχτή διακυβέρνηση καιστις ψηφιακές υποδομές για έξυπνες πόλεις. Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται η προσέλευση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: 1. Αυτοκινητοβιομηχανία, 2. Ηλεκτρονική, Μικροηλεκτρονική 3. Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες 4. Επεξεργασία Δεδομένων - Πληροφορική 5. Τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους, πράσινες βάσεις δεδομένων 6. Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 6. Εφαρμογές Πληροφορικής και Τηλεματικής (GPS, Galileo,GIS κτλ.) 7. Πολυμέσα 8. Τηλεπικοινωνίες και δίκτυα, υποδομές και τεχνολογίες για έξυπνες πόλεις & κοινότητες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές / τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Ταυτόχρονα η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων Τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Διαδικασία συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα τεχνολογικά προφίλ τους ώστε να προγραμματιστούν κατ'ιδίαν συναντήσεις με τους εταίρους της επιλογής τους με σκοπό τη σύναψη διασυνοριακών συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας. Εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το αργότερο έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2012.