Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

«Παραγωγική Ανασυγκρότηση & Τεχνολογικές Προτεραιότητες»

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 7/11/2012

Εκδήλωση ΣΕΒ με θέμα: «Παραγωγική Ανασυγκρότηση & Τεχνολογικές Προτεραιότητες», ΘΕΑΤΡΟΝ , Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος , Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012
Με στόχο την ανάδειξη της καινοτομίας και των τεχνολογιών αιχμής ως καθοριστικών παραμέτρων για την ανάπτυξη μιας δυναμικής οικονομίας, που θα στηρίζει σύγχρονες θέσεις εργασίας και την πρόκληση χάραξης εθνικών στρατηγικών, ο ΣΕΒ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Παραγωγική Ανασυγκρότηση & Τεχνολογικές Προτεραιότητες», την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 15.30, στο ΘΕΑΤΡΟΝ , Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος , Αίθουσα Ιφιγένεια 2, Πειραιώς 254, Ταύρος. Ο ΣΕΒ αντιλαμβάνεται ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις αποτελούν καθοριστική παράμετρο στην ανάπτυξη μίας δυναμικής και ανταγωνιστικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο πήρε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός μηχανισμού στρατηγικής τεχνολογικής πληροφόρησης, για την αποτελεσματική παρακολούθηση των τεχνολογικών θεμάτων. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της δράσης συνίστανται στον προσδιορισμό και χαρτογράφηση τεχνολογιών αιχμής σε οκτώ τεχνολογικούς τομείς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα. Το υλικό αυτό συμβάλλει στη δημόσια συζήτηση για την έρευνα, την τεχνολογία και καινοτομία, αναδεικνύοντας κρίσιμα θέματα σχετικά με την τεχνολογική δυνατότητα του παραγωγικού ιστού της χώρας να αξιοποιήσει τη δυναμική των νέων τεχνολογιών προς μία ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ διοργανώνει την ημερίδα με θέμα: «Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Τεχνολογικές προτεραιότητες», με σκοπό να συμβάλει σε μία ευρύτερη Δημόσια συζήτηση για τις τεχνολογικές προτεραιότητες της χώρας, και να αναδείξει τη σπουδαιότητα καθώς και την αλληλεξάρτηση τεχνολογίας, καινοτομίας, έρευνας και ανταγωνιστικότητας. Θεωρώντας ιδιαιτέρως σημαντική τη συμμετοχή του ερευνητικού δυναμικού της χώρας στη συζήτηση για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα φιλοξενηθεί το Στρογγυλό Τραπέζι: «Πολιτικές και Δράσεις για την τεχνολογική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα». Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί να απευθύνουν χαιρετισμό οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας. Προβλέπεται επίσης η συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνσης για την Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και εκπροσώπων της επιχειρηματικής, της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.
  • Διαβάστε εδώ το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης
  • Συμπληρώστε εδώ την Αίτηση Συμμετοχής
  • Δείτε εδώ τις οδηγίες πρόσβασης στο ΘΕΑΤΡΟΝ , Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος