Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ενημερωτική συνάντηση για τις νέες προκηρύξεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (FP7): "Τρόφιμα, Γεωργία και Αλιεία, Βιοτεχνολογία (ΚΒΒΕ)"

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 23/10/2012

Τo Δίκτυο ΠΡΑΞΗ σας προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση με θέμα:
Παρουσίαση των νέων προκηρύξεων του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (FP7): Τρόφιμα, Γεωργία και Αλιεία, Βιοτεχνολογία (ΚΒΒΕ)
η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), την Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012, στις 12.00 - 13.30 (Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Πάτρα). Ομιλήτρια της συνάντησης θα είναι η Δρ. Δέσποινα Γιαγκοπούλου, Εθνικό Σημείο Επαφής για την παραπάνω θεματική. Στόχος της συνάντησης, πέραν της παρουσίασης των προκηρύξεων, είναι η άμεση επικοινωνία των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και οργανισμών με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής για την αποσαφήνιση οποιωνδήποτε θεμάτων που ανακύπτουν κατά την προετοιμασία των προτάσεων. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω του ιστότοπου του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, πατώντας εδώ. Πληροφορίες Δρ. Δέσποινα Γιαγκοπούλου Τηλ.: 210 360 7690 E-mail: despina@help-forward.gr