Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

EuroNanoForum 2013: Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών - τεχνολογικών συναντήσεων στον τομέα της Νανοτεχνολογίας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 20/6/2013

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης τεχνολογικών / επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα των νανοεπιστημών και της νανοτεχνολογίας θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οργανισμοί και ερευνητικά εργαστήρια που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών / επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο του EuroNanoForum 2013. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2013, στo Δουβλίνο (Convention Centre Dublin). EuroNanoForum 2013 Το EuroNanoForum, λαμβάνει χώρα μεταξύ 18 - 20 Ιουνίου 2013 στο Δουβλίνο και αποτελεί το μεγαλύτερο συνέδριο στον τομέα των νανοτεχνολογιών, το οποίο συνδιοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από την εκάστοτε χώρα προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το συνέδριο εστιάζει στη χρήση των νανοτεχνολογιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ιδιαίτερα στις εφαρμογές τους στη βιομηχανική παραγωγή, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Εκδήλωση επιχειρηματικών – τεχνολογικών συναντήσεων Η εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων, διοργανώνεται από τους οργανισμούς Enterprise Europe Network Ireland,Spinverse και FP7 Ireland. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas, υποστηρίζει ενεργά την εκδήλωση και συντονίζει τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών στην εκδήλωση. Θεματολογία Η εκδήλωση καλύπτει θεματικά τους παρακάτω τομείς:
 • Νανοτεχνολογίες για εφαρμογές στη χημεία
 • Νανοτεχνολογίες για εφαρμογές στην ενέργεια
 • Νανοτεχνολογίες για εφαρμογές στην υγεία
 • Νανοτεχνολογίες για εφαρμογές στο περιβάλλον και την επεξεργασία υδάτων
 • Νανοτεχνολογίες για εφαρμογές στις τεχνολογίες παραγωγής και κατασκευών Ευκαιρίες Η εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και τα εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα:
 • Να εντοπίσουν νέες τεχνολογίες και προϊόντα
 • Να προωθήσουν τεχνολογίες και τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει και να έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένους εταίρους για τεχνολογικές και επιχειρηματικές συνεργασίες.
 • Να αναζητήσουν ερευνητικούς συνεργάτες για συμμετοχή σε ερευνητικές κοινοπραξίες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τον εκθεσιακό χώρο καθώς και να επωφεληθούν από παράλληλες δραστηριότητες όπως:
 • Market Place για Clusters, Starts-ups και Spin-offs
 • Science Square για EU-Projects, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα
 • Irish Showcase για Παρουσίαση Ιρλανδικών καινοτόμων επιχειρήσεων
 • Magical Materials Exhibition για τα πιο πρόσφατα καινοτομικά υλικά Διαδικασία συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών – τεχνολογικών συναντήσεων Ενδιαφερόμενοι οργανισμοί, ερευνητές και επιχειρήσεις μπορούν είτε να εγγραφούν απευθείας μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων: Matcmaking event at the EuroNanoForum 2013 είτε να επικοινωνήσουν με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κα. Δέσποινα Αδαμίδου, τηλ. 210 3607690, adamidou@help-forward.gr. Σημαντικές ημερομηνίες 09.06.2013: Προθεσμία υποβολής προφίλ συνεργασίας 21.05.2013 - 12.06.2013: Online επιλογή διμερών συναντήσεων 20.06.2013: Έναρξη εκδήλωσης

   

  Πόρισμα

  Στο Euronanoforum 2013 - Brokerage Day συμμετείχαν 147 φορείς (εργαστήρια ερευνητικών κέντρων,ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις) από 28 χώρες της Ευρώπης. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 348 διμερείς συναντήσεις. Από πλευράς ελληνικής συμμετοχής, πήραν μέρος τρεις φορείς εκ των οποίων οι δύο προέρχονταν από την ερευνητική κοινότητα και ένας από την επιχειρηματική. Πραγματοποιήθηκαν 10 συναντήσεις.