Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ενημερωτική ημερίδα για το Clean Sky 2

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 14/3/2013

Η ελληνική εκπροσώπηση στη θεματική επιτροπή των Μεταφορών στο FP 7 (Β. Κωστόπουλος, Γ. Καντεράκης και Π. Σπηλιώτη) σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για την Έρευνα στις Μεταφορές διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση στην Αθήνα, την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013, στις 11.00, στο ΕΜΠ (στην αίθουσα Τελετών, στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης του ΕΜΠ) όπου εκπρόσωπος του Clean Sky (Dr. Eric DAUTRIAΤ) θα παρουσιάσει με λεπτομέρειες το επιστημονικό και το διοικητικό τμήμα του CLEAN SKY 2 (CS 2). Παράλληλα θα παρουσιαστούν εναλλακτικοί τρόποι συμμετοχής πιθανών εταίρων στο πρόγραμμα με τη μορφή των core partners (former associates) και οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται. Σημειώνεται ότι εδώ και περίπου 8 μήνες έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη συνέχιση του JTI Clean Sky στο πλαίσιο του HORIZON 2020 με το ακρωνύμιο CLEAN SKY 2 (CS 2). Η αρχική δημόσια παρουσίαση της ιδέας και η προγραμματική συμφωνία μεταξύ των εταιρειών που θα ηγηθούν της προσπάθειας του CS 2 έγινε το Σεπτέμβριο του 2012 στο Βερολίνο, στο πλαίσιο του ILA. Αυτή την περίοδο υπάρχει διαθέσιμο ένα αρχικό πλάνο για το περιεχόμενο του CS 2. Παράλληλα έχει αρχίσει η συζήτηση για τον τρόπο συμμετοχής των βασικών συνεργατών του εγχειρήματος και για τον πιθανό τρόπο συμμετοχής των clusters. Μετά την παρουσίαση του CS 2 θα ακολουθήσει συζήτηση για τον τρόπο μεγιστοποίησης της Ελληνικής συμμετοχής στο CS 2 και την πιθανή δημιουργία ενός Ελληνικού Cluster που θα βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή. Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνάντησης θα γίνει αποτίμηση της μέχρι σήμερα Ελληνικής συμμετοχής στο Clean Sky που ήδη είναι σε εξέλιξη. Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης θα σας παρακαλούσαμε να εκδηλώσετε γραπτώς το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σας μέχρι την Τρίτη 12/3/2013 στην ηλεκτρονική διεύθυνση kpappa@mech.upatras.gr. Αναλυτικά η ατζέντα της εκδήλωσης και σχετικό ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμα εδώ.

 

Πόρισμα

Η εκδήλωση πολύ επιτυχημένη με τον μεγαλύτερο αριθμό των προσκεκλημένων εταιριών και ερευνητικών εργαστηρίων που προσεκλήθησαν να συμμετέχουν. Από την πλευρά του ΔΠ παρουσιάστηκαν οι δυνατές επιλογές και οι βέλτιστες πρακτικές για την δημιουργία συνεργατικού σχηματισμού. Δεν υπήρξε κάποια απόφαση αλλά ανακοινώθηκε ότι τα επόμενα βήματα θα αποφασιστούν σε μελλοντική συνάντηση.