Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «Cretan Product and Services Business Forum»

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 27/5/2013

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών / τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα των αγροτικών τεχνολογιών θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη εκδήλωση επιχειρηματικών επαφών «Cretan Product and Services Business Forum» Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τη Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 και θα επικεντρωθεί κυρίως στη στήριξη των εμπορικών ευκαιριών και των επενδύσεων μεταξύ των Κρητικών επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων ή φορέων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Τα θέματα ενδιαφέροντος του Β2Β εκδήλωσης είναι: • Προϊόντα Τροφίμων και Γεωργίας • Δομικά Υλικά • Τουρισμός και Real Estate Η B2B εκδήλωση θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της έκθεσης Κρήτη-Η Μεγάλη Συνάντηση» η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις από τη Περιφέρεια Κρήτης να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, να ενισχύσουν την εικόνα τους και την επέκταση σε νέες αγορές του εξωτερικού. Η έκθεση θα περιλαμβάνει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήμερα σε όλους τους τρεις τομείς της παραγωγικής διαδικασίας, όπως η παραγωγή και μεταποίηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, συνεταιριστικές οργανώσεις, εταιρείες από τον ευρύτερο τομέα του τουρισμού, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής, οι οποίοι επιθυμούν να αυξήσουν το μερίδιο των πωλήσεών τους. H εκδήλωση είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους επαγγελματίες που εργάζονται στον κλάδο των επενδύσεων, καθώς και για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, αλλά κυρίως είναι μια σημαντική συνάντηση για όλους όσους επιθυμούν να επιτύχουν επιχειρηματικές συνεργασίες με κρητικές Επιχειρήσεις. Οφέλη συμμετοχής στην επιχειρηματική αποστολή Μέσω της αποστολής οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα: -Nα προσεγγίσουν νέους πελάτες -Να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα -Να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους -Να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές / τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Διαδικασία συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Για τη συμμετοχή και την πραγματοποίηση συναντήσεων δεν υπάρχει κόστος. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής καλύπτονται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Σημαντικές ημερομηνίες 10 Μαίου: Προθεσμία υποβολής προφίλ συνεργασίας 20 Μαίου: Online επιλογή διμερών συναντήσεων 24 Μαίου : Επιχειρηματικές συναντήσεις Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα αρμόδια στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ: Παναγιώτης Ιγνατιάδης Τηλ.:2810 391954 (Ηράκλειο Κρήτης) Ε-mail: ignatiadis@help-forward.gr