Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Infrastructure, Telematics and Navigation - ITN 2013

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 26/9/2013

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών/τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα της Έξυπνης Κινητικότητας (Smart mobility) θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο της έκθεσης SmartMobilityWorld. Η διεθνής εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων πραγματοποιείται στο Τορίνο μεταξύ 26-27 Σεπτεμβρίου 2013 και διοργανώνεται από το Camera di Commercio di Torino , υπό την αιγίδα του Enterprise Europe Network, με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, μέλους του Enterprise Europe Network – Hellas. Οφέλη συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών-τεχνολογικών συναντήσεων Οι Έλληνες συμμετέχοντες στην εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων θα έχουν την δυνατότητα να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους καθώς και να διερευνήσουν πιθανές συνεργασίες με ενδιαφερόμενους από τον ευρωπαϊκό χώρο, μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο προκαθορισμένων συναντήσεων. Οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντος είναι οι εξής: • Τηλεματική • Δίκτυα ασυρμάτων αισθητήρων • Ασφάλεια κρισίμων υποδομών • Παρακολούθηση και έλεγχος γης • Ασύρματη και δορυφορική επικοινωνία • Διαχείριση στόλου οχημάτων • Τεχνολογία RFI-ID • GNSS (GPS, Galileo, Glonass) • Έξυπνες λύσεις ηλεκτρονικών εισιτηρίων • Διαχείριση κυκλοφορίας και χώρων στάθμευσης • Εφαρμογές για οχήματα Η εκδήλωση εστιάζει σε 3 θεματικές ενότητες: Έξυπνες Πόλεις - Τηλεματική & Πληροφόρηση - Πράσινη Αυτοκίνηση καθώς και στη διασύνδεση τους. Πιο συγκεκριμένα, για τις Έξυπνες Πόλεις θα υπάρχει έκθεση, ενώ για την Τηλεματική & Πληροφόρηση και την Πράσινη Αυτοκίνηση αντίστοιχα fora. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον περίπου 2.000 επισκεπτών, 45 εκθετών και 150 ομιλητών. Επίσης, συμμετείχαν 85 επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποίησαν περισσότερες από 220 προκαθορισμένες συναντήσεις με σκοπό την επιχειρηματική και τεχνολογική συνεργασία. Διαδικασία συμμετοχής Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω της ιστοσελίδας http://www.b2match.eu/itn2013 μέχρι τις 13/9/2013 ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 210-3607690. Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων. Πληροφορίες συμμετοχής Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ,κ. Κων/νο Καραμάνη e-mail: Karamanis@help-forward.gr ,τηλ. 210 3608093.