Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Packaging the Future: Environmentally Safe Compostable Packages

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 4/9/2013

Το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ , μέλος του Enterprise Europe Network , διοργανώνουν την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 17:00, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace, Workshop με τίτλο: Packaging the Future: Environmentally Safe Compostable Packages. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Ecopack, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων. Στο έργο συμμετέχουν συνολικά έξι εταίροι από τη Γαλλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα. Το έργο Ecopack, το οποίο έχει διάρκεια τρία χρόνια και ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου 2013, έχει στόχο τη δημιουργία ενός νέου προτύπου πιστοποίησης συσκευασίας, φιλικής προς το περιβάλλον. Η νέα πιστοποίηση, η οποία φέρει το σήμα Ecopack, βασίστηκε στη μελέτη του τρόπου αποικοδόμησης των υλικών συσκευασίας, με τη μέτρηση των τοξικολογικών επιπτώσεων που προκαλούνται κατά την απόρριψη της συσκευασίας και την ενσωμάτωσή της με το έδαφος. Η νέα πιστοποίηση θα δώσει χρήσιμα στοιχεία στις επιχειρήσεις για τις ήδη χρησιμοποιούμενες συσκευασίες, αλλά και για την επιλογή νέων υλικών, που θα είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον. Παράλληλα, το νέο σήμα Ecopack θα τοποθετηθεί στις συσκευασίες που πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης Ecopack, ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα από τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο του workshop θα παρουσιαστεί η πιστοποίηση Ecopack, ενώ θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις σχετικά με θέματα συσκευασίας και διαχείρισης των αποβλήτων τους. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν διακεκριμένοι εισηγητές τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, ενώ οι εργασίες της θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα. Μπορείτε να δείτε την ατζέντα της εκδήλωσης εδώ. Πληροφορίες συμμετοχής Για πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή σας στην εκδήλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέχρι τις 3/9/2013 με την κα. Βάγια Πιτέλη, e-mail: piteli@help-forward.gr, τηλ. 2310 552 791.