Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Solar Thermal cogeneration of Εlectricity and Water, POEM 2013

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 8/10/2013

Ειδική θεματική ενότητα με τίτλο Solar Thermal cogeneration of Electricity and Water - The STEP-EW Project συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα του διεθνούς συνεδρίου 2nd International Energy Conference on Power Options for the Eastern Mediterranean Region , POEM 2013. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2013, στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Hilton στη Λευκωσία. Η εξειδικευμένη συνεδρία εντάσσεται στο πλαίσιο ενημέρωσης για το έργο Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και Νερού, ΗΠΗΝ , το οποίο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Κύπρου, την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων της Κύπρου και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 08 Οκτωβρίου και ώρα 09.30 και περιλαμβάνει ομιλίες εκπροσώπων των φορέων υλοποίησης του έργου, αναφορικά με την προτεινόμενη τεχνολογία, τις εφαρμογές και τα οφέλη αυτής. Ειδικότερα, το έργο πραγματεύεται την τεχνολογική λύση της συμπαραγωγής αφαλατωμένου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας την ηλιοθερμική μέθοδο αποκομιδής ηλιακής ενέργειας ως ικανή να συμβάλει ουσιαστικά στην μέσο- και μακροπρόθεσμη επίλυση τόσο του ενεργειακού όσο και του υδατικού προβλήματος νήσων και περιοχών της Ανατολικής και Νότιας Μεσογείου. Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου, το κόστος συμμετοχής και η διαδικασία εγγραφής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.poemconference.org/poem2013/intro.php και στο επισυναπτόμενο αρχείο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Δέσποινα Αδαμίδου, στο 210 36 11 834 ή μέσω e-mail adamidou@help-forward.gr