Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Face2Face meetings @ ICT 2013

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 8/11/2013

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης ερευνητικών -κυρίως- συνεργασιών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα έχουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση b2b συναντήσεων του δικτύου Enterprise Europe Network. Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του συνεδρίου ICT 2013 που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Βίλνιους της Λιθουανίας μεταξύ 6-8 Νοεμβρίου 2013. Η διεθνής εκδήλωση «Face2Face meetings @ ICT2013», θα λάβει μέρος μεταξύ 7-8 Νοεμβρίου 2013 και διοργανώνεται από τα δίκτυα Enterprise Europe Network , idealIST και με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, μέλους του Enterprise Europe Network-Hellas,που συντονίζει την ομάδα ICT του δικτύου Enterprise Europe Network. Το 2012, αντίστοιχη οργάνωση της b2b εκδήλωσης συγκέντρωσε 450 συμμετέχοντες από 51 χώρες. 1900 προκαθορισμένες συναντήσεις διεξήχθησαν μεταξύ των συμμετεχόντων. Οφέλη συμμετοχής To συνέδριο ICT 2013 αποτελεί την ετήσια οργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μαζί με την εκδήλωση b2b συναντήσεων στοχεύουν:
  • Στην μετάδοση της πιο επίκαιρης πληροφόρησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Στην αποτελεσματική δικτύωση των συμμετεχόντων για την συμμετοχή τους στο νέο ICT Programme for 2014-2020
  • Στη διευκόλυνση δημιουργίας κοινοπραξιών που θα υποβάλουν προτάσεις στο Horizon 2020
  • Στην προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων Πληροφορίες συμμετοχής Για πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στην b2b εκδήλωση και στο συνέδριο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέχρι τις 14/10/2013 με τον κ.Κων/νο Καραμάνη, e-mail:karamanis@help-forward.gr, τηλ:2103607690.

     

    Πόρισμα

    Η εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Βίλνιους της Λιθουανίας αφορούσε στην πραγματοποίηση προκαθορισμένων συναντήσεων με αντικείμενο κυρίως τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές ερευνητικές προτάσεις στη θεματική περιοχή ICT υπό το Horizon 2020. Η συγκεκριμένη εκδήλωση υποστηρίχθηκε από οργανισμούς-εταίρους διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, μέλη του Enterprise Europe Network καθώς και της πλατφόρμας αναζήτησης ερευνητικών εταίρων στον τομέα του ICT, idealIST. Το στέλεχος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, Κ.Καραμάνης παρείχε υποστήριξη σε 47 Έλληνες συμμετέχοντες, οι οποίοι πραγματοποίησαν 285 διμερείς συναντήσεις.