Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

COSMOS+ Horizon2020 Space Tour Event in Sofia

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 16/10/2013

To Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ως εθνικό σημείο επαφής στην θεματική ενότητα Διάστημα και μέλος της κοινοπραξίας του έργου COSMOS+ προωθεί την εκδήλωση COSMOS+ Horizon2020 Space Tour Event in Sofia . Παραθέτουμε πληροφορίες για την εκδήλωση και την πρόσκληση των διοργανωτών: The Space tour covers several locations where people from the region get together to the information day and brokerage event. The event in Sofia covers more or less the Balkan Region. The central location of Sofia is very suitable for organisations working in Space domain from your countries to be here and take advantages from the meeting. The agenda and more details for the event you could find here. On the same webpage you could proceed to registering for the event. In the session of the Space Key Players we expect representatives from: Astrium, DLR, e-Geos, GMES/Copernicus, ESA, Galileo. The Proposal for the Copernicus Regulation is expected to be voted in the Parliament this December where another 3.7bln EUR (up to 2020) will be available for the Space Sector. Copernicus is also expected to contribute from HORIZON2020 (and vice versa) so new information on the topic will be of interest to your clients. Participants could also register for the Short Presentation Session where they could present their capacity in the future HORIZON2020 Space call topics. They could as well register for the face-to-face meetings (the last session from the event) where they could meet potential future partners. Please advise these participants to fill the Cooperation Profile on the base of which they could be selected for a meeting. The event will take place on 16th of October 2013 in the very center of Sofia in Sheraton Balkan Hotel.