Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Διημερίδα ενημέρωσης στις θεματικές περιοχές «Ασφάλεια» και «Διάστημα» του Προγράμματος "Ορίζοντας 2020"

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 12/12/2013

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), o ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διοργανώνουν στις 11-12 Δεκεμβρίου 2013, διημερίδα ενημέρωσης στις θεματικές περιοχές:
«Ασφάλεια» και «Διάστημα» στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel, Αθανασίου Διάκου, 28-34, Αθήνα. Η εκδήλωση απευθύνεται στην επιστημονική και ερευνητική κοινότητα και στόχος της είναι η παρουσίαση των νέων προσφερόμενων χρηματοδοτικών ευκαιριών του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) - το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία, την περίοδο 2014-2020. Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και από εθνικούς εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες των αντίστοιχων θεματικών περιοχών. Πρόγραμμα Το πρόγραμμα της εκδήλωσης διατίθεται στα ελληνικά και τα αγγλικά. Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη, κατόπιν συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας η οποία βρίσκεται στη σελίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α: (http://www.kemea.gr/index.php/el/teleytaia-nea/304-h2020eve).