Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ενημερωτική ημερίδα: Παραγωγική Ανασυγκρότηση με Καινοτομία. Μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτική για την Ελλάδα

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/12/2013

Ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, διοργανώνει ημερίδα στις 17 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Athens Hilton με θέμα:
«Παραγωγική ανασυγκρότηση με καινοτομία – μία σύγχρονη βιομηχανική πολιτική για την Ελλάδα»
Στόχος της ημερίδας είναι να συζητηθούν οι παράμετροι μιας σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής για τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας με δεδομένη της επαναφορά της βιομηχανικής πολιτικής στη σημερινή ευρωπαϊκή ατζέντα. Βασικό θέμα της ημερίδας είναι οι στρατηγικές που πρέπει να συμφωνηθούν για την προσαρμογή των επιχειρήσεων, αλλά και του θεσμικού περιβάλλοντος στη νέα πραγματικότητα. Στην ημερίδα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ για τη συστηματική παρακολούθηση των επιδόσεων και των προοπτικών των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις 2000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ και το ΕΜΠ – Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας. Σε παράλληλες συνεδρίες, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, της δημόσιας διοίκησης και ακαδημαϊκών, θα εξετασθούν οι επιχειρηματικές προοπτικές και τεχνολογικές προτεραιότητες, σε επτά σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας:
  • Βιομηχανία Παραγωγής Ενέργειας: Για μία ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
  • Περιβαλλοντική Βιομηχανία: Καινοτόμος, βιώσιμη και ανταγωνιστική βιομηχανία με περιβαλλοντική υπευθυνότητα
  • Δομικά Υλικά και Μεταλλικές Κατασκευές: Δύο παραδοσιακοί τομείς σε αναζήτηση νέων προϊόντων και αγορών
  • Παραγωγική Αλυσίδα Τροφίμων: Δυναμική ανάπτυξη και αξιοποίηση της παράδοσης
  • Τομέας ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας): Τυποποιημένα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες στις διεθνείς αγορές
  • Υγεία: Δυναμικές εξαγωγές καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
  • Έτοιμο Ένδυμα και «Δημιουργική» Βιομηχανία (Creative Industries): Νέες τεχνολογίες και ευέλικτος σχεδιασμός απάντηση στον ανταγωνισμό κόστους. Πληροφορίες και εγγραφές Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ, πατώντας εδώ.